Dokument & lagar (225 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Kommissionens arbetsprogram UU11 Fortsatt beredning KOM2010 623 Föredragande: EK 4. Globalisering

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet JuU4y Yttrande till FöU. Justering Skr. 2010/11:41och motion Föredragande:

2011-01-27 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Kanslirådet Andrés Jato, Utrikesdepartementet

2011-01-27 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Särskild utlänningskontroll JuU13 Beredning Skr. 2010/11:39 Föredragande: PFZ 3. Unga lagöverträdare JuU12 Beredning Motioner Föredragande:

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer JuU6 Justering KOM 2010 492 Föredragande: AB 3. EU-förslag om ändring av

2011-01-20 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 08:00 Plats: Östergårds i Danderyd Föredragningslista Del I 1. Justering av protokoll 2. Serbien UU8 Ev. justering Prop. 2010/11:50 och motioner Föredragande: CM 3. Kommissionens arbetsprogram UU11

2011-01-20 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Straffrättsliga frågor JuU8 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Förbättrat skydd mot stalkning JuU5 Fortsatt beredning, ev. beslut

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utrikesförvaltningen m.m. Information Utrikesminister Carl Bildt, Utrikesdepartementet 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övriga frågor

2010-12-21 08:30:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Grönbok om EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden UU4 Justering KOM2010 586 Föredragande: EK 2. Sidas stöd till kapacitetsutveckling UU5 Justering Redogörelse

2010-12-16 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. EU-förslag om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket Subsidiaritetsprövning.

2010-12-14 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. EU-förslag om angrepp mot informationssystem Överläggning Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet KOM 2010 517 2. EU-förslag om Frontex

2010-12-09 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet Björn Lyrvall, Utrikesdepartementet

2010-12-09 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Riksåklagare Anders Perklev, Åklagarmyndigheten 2. Justering av protokoll 3. Budgetbetänkandet JuU1 Slutjustering Prop. 2010/11:1, Riksrevisionens redogörelser

2010-12-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetbetänkandet JuU1 Fortsatt beredning Föredragande: CB, LG 3. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning JuU3y Justering

2010-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU2 Justering villkorad Prop. 2010/11:1 och motioner Skr 2009/10:214 Föredragande: EK 2. Grönbok om budgetstöd för yttre

2010-12-02 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Sidas stöd till kapacitetsutveckling UU5 Information och fortsatt beredning Redogörelse 2009/10:RRS12 Föredragande: AH Riksrevisor Claes Norgren, granskningsenhetschef

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Rikspolischefen Bengt Svenson, Rikspolisstyrelsen, informerar 2. Justering av protokoll 3. Budgetbetänkandet JuU1 Preliminär justering Föredragande: CB, LG

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning JuU3y Fråga om yttrande till SoU. Beredning Prop. 2010/11:4 Föredragande: KS

2010-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Justering villkorad Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: AH 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2010-11-25 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om Sveriges internationella utvecklingssamarbete utgiftsområde 7 Biståndsminister Gunilla Carlsson 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2010-11-23 11:00:00