Dokument & lagar (24 träffar)

rfs 1967:3 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 4 JANUARI 1967 NR 3 Nr 3 Instruktion för riksdagens förvaltningskontor antagen av riksdagen den 25 maj 1966 ändr. 7/12, 15/12 1966j1 1 Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för handläggning av riksdagens förvaltningsärenden

1967-01-01

rfs 1967:3 - höst (pdf, 353 kB)

rfs 1967:2 - höst

3 Nr 2 Bestämmelser angående ikraftträdande av vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens författningssamling antagna av riksdagen den 13 december 1966 Riksdagen har beslutat som följer.1 I Riksdagens författningssamling införd författning eller föreskrift, som icke intages i Svensk författningssamling,

1967-01-01

rfs 1967:2 - höst (pdf, 106 kB)

rfs 1967:1 - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR UTKOM DEN 2 JAN UÅRI 1967NR 12 to Nr 1 Bestämmelser angående Riksdagens författningssamling RFS antagna av riksdagen den 13 december 1966 Riksdagen har beslutat som följer.1 1 1. I Riksdagens författningssamling skola intagas a av riksdagen

1967-01-01

rfs 1967:1 - höst (pdf, 204 kB)

rfs 1967:reg - höst

RIKSDAGENS FÖRFATTNINGSSAMLING UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR 1967 Register för år 1967 Bankoreglementet se Riksbanken Ersättning se Riksdagsarvoden Europarådet se Riksdagsarvoden Författningssamling, Riksdagens:bestämmelser:nr 1 ikraftträdande av vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens

1967-01-01

rfs 1967:reg - höst (pdf, 164 kB)
Paginering