Dokument & lagar (56 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Allmän EU-information från representationen i Bryssel samt tjänstemän i Utbildningsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Utskottets arbetsordning

2010-10-21 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Fråga om interparlamentariska konferenser 6. Anmälningar 7. Övriga frågor

2010-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning UbU1 Beredning Prop. 2009/10:1 såvitt avser Högskola och forskning

2010-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning Statssekreterare Peter Honeth och kansliråd Per-Erik Yngwe, Utbildningsdepartementet KOM2010 546 2. EU-information Statssekreterare Peter

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU:s sjunde ramprogram kl. 9.00-9.30 Utvärdering av EU:s sjunde ramprogram Generaldirektör Rolf Annerberg Formas och enhetschef Linda Bell Vinnova 2. Justering

2010-11-11 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet A EU:s förslag om prioriteringarna för ett närmare europeiskt samarbete i

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Skolverket Kl. 9.00 ca 10.00 Information om Skolverket och om aktuella frågor tf generaldirektör Helén Ängmo m.fl.2. Justering av protokoll

2010-11-25 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m. UbU3 Justering Prop. 2009/10:219 och motioner Föredragande: CLS 4. Anmälan

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet Maria Stockhaus, ordf. SKL:s beredning för utbildningsfrågor, statssekreterare

2010-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Intern utfrågning inför det nya gymnasiet Externa deltagare i utfrågningen Kl. 09.00 Sveriges kommuner och landsting Ordförande Anders Knape Direktör

2011-04-14 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00-10.00 Information om innovation och utveckling från Jernkontoret Vd Bo-Erik Pers och tekniske dir. Gert Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-04-07 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning om utbildningsprogram Överläggning Statssekreterare Peter Honeth m.fl.Utbildningsdepartementet 2. Information om OECD och UNESCO T.f. departementsrådet

2011-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning om rådsslutsatser rörande utvärdering av 7:e ramprogrammet Överläggning Statssekreterare Peter Honeth m.fl.Utbildningsdepartementet 2. EU-överläggning

2011-02-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning EUMOT-utredningen remiss Föredragande: CN 4. Övriga frågor Bilagor Promemoria EUMOT-utredningen

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Skolverket Kl. 11.00 ca 12.00 Tf generaldirektör Helén Ängmo m.fl. informerar om PISA-rapporten 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson m.fl. informerar om Myndigheten för yrkeshögskolan 2. Justering av protokoll

2011-01-18 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information av Internationella Programkontoret Kl. 9.00-10.00 Generaldirektör Ulf Melin m.fl. informerar om Internationella Programkontoret 2. Information

2011-01-20 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Legitimation för lärare och förskollärare UbU5 Justering Prop. 2010/11:20 och motioner Föredragande: ML 4. Anmälan

2011-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning UbU17 Justering Prop. 2010/11:104 och motioner Föredragande: RA 4. Anmälan

2011-05-31 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Grundskolan UbU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CM 4. Gymnasieskolan UbU8 Fortsatt beredning Motioner

2011-02-10 09:00:00

Paginering