Dokument & lagar (205 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utsatta EU-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerar 3. Kanslimeddelanden

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-11 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. EU-frågor, rättsliga och

2016-02-11 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor inom det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3. Den europeiska

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag SfU10 Justering Prop. 2015/16:65 och motioner Föredragande: MN 3. Mottagande av motion Mot. 2015/16:2284 av Larry Söder

2016-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik Engström 3. Återrapportering Möte

2016-01-21 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-14 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag SfU10 Beredning och fråga om att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig Prop. 2015/16:65 och motioner Föredragande:

2016-01-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning SfU9 Justering Skr. 2015/16:37 och motioner Föredragande: LH 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, socialpolitik Återrapportering Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet 3. Social styrning för ett inkluderande

2015-12-03 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg och revisor Jenny Lee presenterar granskningsrapporten RiR 2015:19 Rehabiliteringsgarantin

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Torsdag 2015-11-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-11-26 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Återrapportering Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet 3. Direktiv om villkoren för

2015-11-26 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-11-24 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Vik. generaldirektör Jenny Kärrholm m.fl. informerar om inspektionens rapport 2015:10 Effekter

2015-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-19 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: LH 3. Utgiftsområde 8 Migration

2015-11-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Aktuella jämställdhetsfrågor Information från regeringen Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet 2. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektör Mikael Sjöberg

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering AU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Föredragande: TP

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-04-28 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Delegationen för unga till arbete Dua Ordförande Lil Ljunggren Lönnberg 2. Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga

2016-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-04-14 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Jämställdhet AU9 Beredning Skr. 2015/16:52 och motioner Föredragande: MB 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fråga om yttrande till

2016-04-14 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 5-38 1.Kommissionens förslag om ändring av utstationeringsdirektivet Överläggning Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartement 2. Kommissionens meddelande om en europeisk

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-04-07 10:00 Plats: RÖ 5-37 1. Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden AU11 Beredning Prop. 2015/16:128 och motioner Föredragande: CK 2. Direktivförslag

2016-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:AU201605101100 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Planerat sammanträde Arbetsmarknadsutskottet Datum och tid: Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:AU201603031000 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Planerat sammanträde Arbetsmarknadsutskottet Datum och tid: Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00 Plats: RÖ5-

2016-03-03 10:00:00