Dokument & lagar (134 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38 Datum och tid: 2015-04-28 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Förändrade villkor för affärsverkscheferna FiU31 Beredning Prop.2014/15:78 Föredragande: EJ 3. Förslag till utskottsinitiativ SoU om legitimationskrav för kuratorer

2015-04-28 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:37 Torsdag 2015-04-23 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37 Datum och tid: 2015-04-23 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen FiU14 Justering Proposition 2014/15:79 Föredragande: EJ 3. Riksrevisionens årsredovisning 2014

2015-04-23 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36 Datum och tid: 2015-04-21 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet Statssekreterare Karolina Ekholm 2. Information från Riksbanken om bilaterala avtal mellan centralbanker Riksbankschef

2015-04-21 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:35 Torsdag 2015-04-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35 Datum och tid: 2015-04-16 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksbankens förvaltning 2014 FiU23 Justering Framst. 2014/15:RB1 och RB2, redog. 2014/15:RR1, motioner Föredragande: AT 3. Berättelse om verksamheten i Europeiska

2015-04-16 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid: 2015-04-14 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Riksbankschef Stefan Ingves

2015-04-14 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum och tid: 2015-04-09 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Justering Föredragande: KS 3. Bank-försäkrings- kreditupplysnings och

2015-04-09 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:32 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32 Datum och tid: 2015-04-07 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Claes Norgren 2. Fråga om en parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Beredning

2015-04-07 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31 Datum och tid: 2015-03-26 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Fråga om utskottsinitiativ Förslag till utskottsinitiativ från ledamöterna i M, C, FP och KD 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2015-03-26 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisar Riksbankens underlag för utvärdering 2. Anmälningar 3. Riksbankens förvaltning 2014 FiU23 Motioner Beredning

2015-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid: 2015-03-19 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället. Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen

2015-03-19 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsminister Per Bolund informerar om, Bankstrukturreformen

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid: 2015-03-12 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner Föredragande: KS 3. Offentlig upphandling FiU27 Justering Motioner Föredragande: EJ 4. Övrigt

2015-03-12 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbanskschef Kerstin af Jochnick 2. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars kl. 10.30

2015-03-05 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm Chefsekonom Anna Felländer, Swedbank 2. Anmälningar 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Preliminär ärende och sammanträdesplan t.o.m. juni 2015. 2. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: AT 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-02-19 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om kommissionens förslag till förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar m.m. Statssekreterare Karolina Ekholm KOM2015 10 PM ESFI 2. Anmälningar

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-02-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s egna medel Statssekreterare Max Elger 2. Anmälningar 3. Kommunala frågor FiU26 Beredning Motioner Föredragande: ACT 4. Övrigt 5. Justering av protokoll

2015-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens arbetsprogram FiU2y Justering, yttrande till utrikesutskottet KOM 2014 910 Föredragande: MO 3. Fråga om överlämnande av skrivelse och motioner Till

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-01-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om den ekonomiska utvecklingen Finansminister Magdalena Andersson 2. Anmälningar 3. Kommissionens förordning om harmoniserade KPI index Subsidiaritetsprövning, beslut

2015-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-01-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Kommissionens tillväxtöversikt och investeringsplan Fråga om utlåtande till Kommissionen KOM 2014 902 och KOM 2014 903 Föredragande: CH 3. Kommissionens förordning

2015-01-15 10:30:00