Dokument & lagar (133 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 SfU6y Justering Skr. 2011/12:105 och motioner Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:38 Tisdag 2012-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38 Datum och tid: 2012-04-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Information om förhandlingar om nytt upphandlingsdirektiv Statsrådet Stefan Attefall 3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 FiU4y Justering.

2012-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-04-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37 Datum och tid: 2012-04-12 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 Kl. 10.30-11.30 1. Information inför Världsbankens och IMF:s vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg. Utrikesråd Johan Borgstam. Kl. 11.30-12.00

2012-04-12 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-12 kl. 09:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-04-12 09:30 kl. 09:30 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning om arbetskraftsinvandring Bilagor Program och deltagarförteckning endast elektroniskt

2012-04-12 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från SJ AB Möte med styrelseordförande Jan Sundling, SJ AB, om hur förtroendet och framgången för SJ kan återskapas samt om järnvägsutvecklingen i Sverige och

2012-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete SfU14 Beredning Prop. 2011/12:113 Föredragande: KS 3. Berättelse om verksamheten

2012-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36 Datum och tid: 2012-04-10 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Intern utfrågning Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om Riksbankens utvärderingsrapport 2011 och inför Världsbankens och IMF:s årsmöten. 3. Berättelse

2012-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-03-29 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-29 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information om vissa internationella frågor Statsrådet Ulf Kristersson, Socialdepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2012-03-29 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Utfrågning om godstrafikfrågor Bilagor Punkt 1: Program Punkt 2:

2012-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Statlig styrning och ansvarsutkrävande Seminarium Arrangörer: Finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. 2. Nästa sammanträde Tisdag den 10 april kl 11:00. Bilagor 1.

2012-03-29 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2011/12:24 2. Sjöfart TU9 Justering Motioner Föredragande: MR 3. Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare

2012-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om förslag till förordning om europeiska riskkapitalfonder Finansmarknadsminister Peter Norman. KOM2011 860. 2. Överläggning om förslag till förordning med

2012-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-03-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-03-22 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Socialavgifter SfU9 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Migration och asylpolitik SfU10 Justering Motioner Föredragande: KS,

2012-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Torsdag 2012-03-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-03-22 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksbankens förvaltning 2011 FiU23 Justering. Framställningar 2011/12:RB1 och RB2. Redogörelse RR2. Motion. Föredragande: PE. 3. Bredare mått på samhällsutvecklingen

2012-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Svenska Bussbranschens Riksförbund Förbundsordförande Tomas Wallin och förbundsdirektör Anna Grönlund, båda från Svenska Bussbranschens Riksförbund, informerar

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från VINNOVA om finansmarknadsforskning m.m. Generaldirektör Charlotte Brogren Dr. Peter Svensson Dr. Marieke Bos Professor Per Strömberg 2. Anmälningar

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-03-15 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Statens arbete med att motverka bidragsbrott SfU7 Justering Skr. 2011/12:30 och motioner Föredragande: KS 3. Kanslimeddelanden

2012-03-15 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch, Näringsdepartementet, informerar om den kommande propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur

2012-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid: 2012-03-15 09:30 kl. 09:30 Plats: Förstakammarensalen 1. Öppen utfrågning Finansiell stablilitet ur ett konsumentperspektiv Stefan Ingves, Riksbankschef Martin Andersson, generaldirektör Finansinspektionen Annika

2012-03-15 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Tisdag 2012-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-03-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare informerar dels inför rådsmöte den 22 mars 2012, dels om situationen

2012-03-13 11:00:00