Dokument & lagar (58 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU14 Biologisk mångfald föredragande HR/ 2. Övriga frågor Bilagor Förslag till betänkande 2007/08:MJU14 Biologisk mångfald till punkt

2008-04-01 11:00:00

Betänkande 2007/08:MJU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om jakt och viltvård. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot vildsvin, fångstredskap och jakttider.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-09

Betänkande 2007/08:MJU11 (pdf, 136 kB)

Betänkande 2007/08:MJU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om djurskydd. Skälet är att det redan finns regler som gäller eller att det pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Justering: 2008-03-27 Debatt: 2008-04-09 Beslut: 2008-04-10

Betänkande 2007/08:MJU13 (pdf, 298 kB)

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2007/08:23 och 24 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU11 Jakt och viltvård föredragande MH/ 3. Justering

2008-03-27 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnar information inför jordbruks- och fiskerådet den 17-18 mars 2008 2. Justering av protokoll 2007/08:22 3.

2008-03-13 08:00:00

Betänkande 2007/08:MJU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om säkra livsmedel. Skälet är att det redan finns lagstiftning eller att det pågår arbete i Sverige och EU inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat märkning av livsmedel, ingredienser, småskalig verksamhet och livsmedelshygien.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-27

Betänkande 2007/08:MJU12 (pdf, 238 kB) Webb-tv debatt om förslag: Säkra livsmedel

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Fortsatt beredning med anledning av överläggningen med miljöministern den 6 mars 2008 angående det s.k. klimatpaketet dnr 170-1993-07/08 2. Justering

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern överlägger med utskottet med anledning av KOM08 16 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG

2008-03-06 08:00:00

Utlåtande 2007/08:MJU10

Miljö- och jordbruksutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens meddelandeom en översyn av den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som beslutades 2003. Avsikten med översynen är framför allt att göra systemet med samlat gårdsstöd enklare och mer enhetligt. Utskottet konstaterar att meddelandet på många punkter motsvarar de svenska förväntningarna. Målet bör vara en avreglerad, förenklad, marknadsavpassad samt miljö- och klimatsäkrad jordbrukspolitik som tillgodoser konsumenternas behov och medför minskade budgetutgifter. Beslut inom ramen för hälsokontrollen bör därför jämna vägen för ytterligare jordbruksreformer och sänkta utgifter i samband med den bredare budgetöversynen. Utskottet anser i likhet med regeringen att de förslag som ska läggas fram under våren 2008 bör hålla en högre ambitionsnivå när det gäller marknadsanpassning och utgiftsminskning än vad som framgår av meddelandet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Utlåtande 2007/08:MJU10 (pdf, 176 kB)

Betänkande 2007/08:MJU7

Riksdagen säger nej till motioner om landsbygdsutveckling från allmänna motionstiden 2007. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om det svenska landsbygdsprogrammet, ekologisk produktion, den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbrukets konkurrensvillkor och förnybar energi.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Justering: 2008-02-21 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-05

Betänkande 2007/08:MJU7 (pdf, 339 kB)

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:19 2. Justering av förslag till betänkande 2007/08:MJU7 Landsbygdsutveckling m.m. föredragande MH/ 3. Justering av

2008-02-21 10:00:00

Betänkande 2007/08:MJU9

Riksdagen säger nej till motioner om avfalls- och kretsloppsfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp och att riksdagen tidigare under mandatperioden har sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Motionerna handlar om bland annat avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 5
Justering: 2008-02-14 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-06

Betänkande 2007/08:MJU9 (pdf, 243 kB)

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling av motioner om säkra livsmedel föredragande AK/ 2. Utskottets arbetsplan våren 2008. föredragande BW/ 3. Övriga frågor Bilagor PM och

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern överlägger med utskottet med anledning av KOM07 601 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska

2008-02-14 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Kl. 09.30 Uppvaktning av Avfall Sverige 2. Behandling av motioner om rovdjursförvaltning föredragande HR/ 3. Behandling av kommissionens meddelande

2008-01-31 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöministern informerar angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU 2. Justering av protokoll 2007/08:15 och 2007/08:16 3. Behandling av Hälsokontrollen

2008-01-29 10:30:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Behandling av motioner om landsbygdsutveckling m.m. föredragande MH/ 2. Behandling av motioner om avfall och kretsloppsfrågor föredragande ALK 3.

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnar information inför jordbruks- och fiskerådet den 21-22 januari 2008 2. Justering av protokoll 2007/08:14

2008-01-17 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksdepartementet lämnar information inför Jordbruks- och fiskerådet den 17-20 december 2007 2. Miljödepartementet lämnar information inför

2007-12-13 08:00:00

Betänkande 2007/08:MJU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2008. Det område som får mest pengar är livsmedelspolitiken, som i första hand omfattar jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av fiskepolitiken och konstaterar att det svenska yrkesfisket står inför flera problem. Många fiskebestånd är utanför biologiskt säkra gränser och kan komma att försvinna. Havsmiljön är utsatt för olika hot. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Beredning: 2007-11-01 Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:MJU2 (pdf, 870 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar