Dokument & lagar (108 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Särskilde utredaren Anders Svärd orienterar om Utredningen om nationell krisledning Fö 2006:02 3.

2007-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Fråga om Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 5. Överläggning

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsdepartementet lämnar information m a a proposition 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos

2007-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Föredragning för UU och FöU 11.00 Föredragning av UD angående KFOR-propositionen. Obs Denna föredragning äger rum i UU:s sessions-

2007-03-13 11:00:00

Betänkande 2006/07:FöU4

Riksdagen sade nej till motionsförslag om krishantering och skydd mot olyckor, bland annat med hänvisning till pågående utredningar samt arbete inom Regeringskansliet och andra ansvariga myndigheter. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2006.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2007-02-13 Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-22 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:FöU4 (pdf, 247 kB) Webb-tv debatt om förslag: Krishantering och skydd mot olyckor

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling avbet 2006/07:FöU4 Krishantering

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om läget m.m. i Afghanistan 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-13 11:00:00

Betänkande 2006/07:FöU3

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att Sverige ansluter sig till en konvention om märkning av plastiska sprängämnen, så kallad sprängdeg. Konventionen innebär i huvudsak att plastiska sprängämnen ska vara märkta med spårämnen så att de går att upptäcka vid en kontroll. Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska kompletteras så att Sverige följer konventionen. Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2007. Syftet med konventionen är att förebygga att brott begås med hjälp av explosiva varor och att förbättra luftfartsskyddet. Konventionen är en av tretton globala konventioner mot terrorism. Sverige har hittills anslutit sig till elva av dessa. I november 2006 hade 130 stater i världen anslutit sig till konventionen, däribland 23 av EU:s medlemsstater.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:FöU3 (pdf, 6435 kB)

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning kl. 10.00 Utrikesdepartementet om situationen i Kosovo m.m. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering Justering av förslag till bet. 2006/07:FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen KHS 3. Föredragning Försvarsmakten

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till bet 2006/07:FöU3 Märkning

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.00 Statssekreterare HG Wessberg ger information m.a.a. EU:s rådsmöten 3. Justering av protokoll

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU1 Justering av bet. FöU1 Försvar samt beredskap

2006-11-30 10:00:00

Betänkande 2006/07:FöU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om försvar och beredskap mot sårbarhet. Beslutet innebär bland annat 2,1 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser under 2007, vilket är en ökning med 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Riksdagen gav regeringen två uppdrag. Det första innebär att Försvarsmakten själv ska kunna bestämma var operativa enheten i Uppsala ska ligga i framtiden. Detta för att underlätta för Försvarsmakten att anpassa sin lednings- och stödverksamhet utifrån förändrade krav. Operativa enheten är en del av högkvarteret och leder svenska militära insatser. Det andra uppdraget handlar om de olika ledningssystem som Försvarsmakten utvecklar inom ramen för det som brukar kallas Nätverksbaserat försvar. Regeringen ska göra en fördjupad och samlad redovisning av arbetet med utvecklingen av de olika ledningssystem. Redovisningen ska tala om vilka insatsförband som ska använda systemen och hur mycket de kommer att kosta.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 14
Justering: 2006-12-01 Debatt: 2006-12-11 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:FöU1 (doc, 1326 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32. Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Preliminär justering FöU1 Preliminär justering av bet. FöU1 Försvar

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Information från Försvarsindustriföreningen 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling av betänkande FöU1 Försvar samt

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Beslut om utskottets arbetsordning 5. Övriga frågor 6. Föredragning

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till betänkande FöU1 Försvar

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Information av försvarsministern Mikael Odenberg inför kommande GAERC försvarsministermöte. 3. Justering

2006-11-09 11:00:00