Dokument & lagar (3 311 träffar)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:So458 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So458 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Driftsformer för sjukhus s26009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om driftformer inom sjukvården. Motivering Skillnaderna mellan socialdemokratisk och borgerlig sjukvårdspolitik


Utskottsberedning: 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So458 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. v Flyget och miljön v205 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Flygets miljöpåverkan 3 4.1 Sverige måste agera internationellt 4 4.2 Inför klimatskatt 5 4.2.1 Skatt på flygbränsle 5 4.2.2 Inrikesflyg 5 4.3 Ökat stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2008/09:MJU28 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 85 kB)

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K261 av Laila Bjurling s Begravningsavgift s3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begravningsavgiftens storlek. Motivering Trots att kyrkan är skild från staten numera är Svenska kyrkan fortfarande huvudman för


Utskottsberedning: 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K261 av Laila Bjurling (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju232 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju232 av Annelie Enochson kd Besöksförbud kd508 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om geografisk utvidgning av besöksförbud. Motivering Kvinnors försvarslöshet gentemot mäns våld är en begränsning av de mänskliga


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju232 av Annelie Enochson (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. mp Bättre kunskap om brott mot mänskliga rättigheter mp658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brott mot mänskliga rättigheter som har ägt rum i Sverige, med fokus på rasism, diskriminering


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub568 av Ulf Holm mp Fysisk aktivitet i skolan mp669 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd idrott i hela EU, trots


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub568 av Ulf Holm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. mp Konsumentkunskap i skolan mp655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentkunskap i skolan. Motivering Aggressiv reklam om mobiltelefoner och billiga lån strömmar över ungdomarna


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub567 av Christopher Ödmann m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub566 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub566 av Mats Pertoft m.fl. mp Mångfald och delaktighet i skolan mp656 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Alla skolor måste vara bra skolor 5 4.1 Värdegrundsarbetet och kreativitet 6 4.2 Individinriktad undervisning istället


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Högskolan c533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om examensrätt i doktorsutbildningen. Motivering Regeringen slår i budgetpropositionen för 2008 fast att förstklassig


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson fp Ny läkarutbildning vid Örebro universitet fp1531 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en läkarutbildning vid Örebro universitet. Motivering Idag finns det stor efterfrågan på läkare inom


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub564 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. mp Lärcentrum för utomhuspedagogik mp667 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett lärcentrum för utomhuspedagogik. Varför utomhuspedagogik De fysiska sammanhangens betydelse för hälsa,


Utskottsberedning: 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub558 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft mp Utomhuspedagogik mp668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av naturskolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ub557 av Mikaela Valtersson och Mats Pertoft (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren s Lika rätt till förskola s80083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge alla barn lika rätt till förskola. Motivering Förskolan är en viktig del av familjepolitiken. Den möjliggör för


Utskottsberedning: 2007/08:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub548 av Lena Hallengren (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub543 av Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub543 av Leif Jakobsson s Lagstadgad anmälningsplikt för skolpersonal s80157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagstadgad anmälningsplikt för skolpersonal. Motivering Skolverket har idag ansvaret


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub543 av Leif Jakobsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub540 av Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub540 av Ronny Olander s Lokalisering av ESS-anläggningen s45225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd för lokalisering av ESS-anläggningen till Lund och Sverige. Motivering ESS, European Spallation Source, är


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub540 av Ronny Olander (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ub539 av Göran Thingwall (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub539 av Göran Thingwall m Utökad intagning till medicinska fakulteter m1782 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökad intagning till medicinska fakulteter. Motivering I nuläget lottas behöriga studenter med högsta


Utskottsberedning: 2007/08:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub539 av Göran Thingwall (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub530 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub530 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn s Ekonomisk ersättning för vuxenstuderande s80109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är angeläget att stimulera dem med kort utbildning så att de


Utskottsberedning: 2007/08:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub530 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub528 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub528 av Lars U Granberg s Hälsa och fysisk aktivitet i det livslånga lärandet s80159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hälsa i grund- och gymnasieskolan men också ett perspektiv på en livslång hälsosatsning.


Utskottsberedning: 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub528 av Lars U Granberg (s) (doc, 40 kB)