Dokument & lagar (109 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning och information med regeringen, Socialdepartementet, inför EPSCO-rådet den 5 december 2007. 3. Överläggning och

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, jämte motioner, såvitt avser allmänt om socialförsäkringarna,

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, jämte motioner, såvitt avser utgiftsområde 8 Migration.

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete, del 2. Bilagor Program och deltagarförteckning Dessutom

2007-11-13 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggningar och information med regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 3. Behandling av proposition

2007-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning och information med regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på det sociala området. 3. Fortsatt behandling

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Ordförande Inger Efraimsson och generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan, informerar om Försäkringskassornas kontakter

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete. Bilagor Preliminärt program och

2007-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Riksrevisor Eva Lindström m.fl.Riksrevisionen, informerar om Rapport 2007:19 Tas sjukskrivnas arbetsförmåga till vara Försäkringskassornas kontakter med

2007-10-04 10:00:00