Dokument & lagar (535 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:341

Riksdagens skrivelse Nr 341. 1 Nr 341. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående utarbetande och framläggande för riksdagen av förslag till lag angående vintervägar å

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:341 (pdf, 543 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:340

Riksdagensskrivelse Nr 340. 9 Nr 340. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående undersökning om möjligheterna för ett bättre tillvaratagande av stubbveden å statens skogar. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:340 (pdf, 278 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:339

Riksdagens skrivelse Nr 339. 1 Nr 339. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående vissa förändringar och utvidgningar inom utrikesrepresentationen m m. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 25.Andra kammarens femte

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:339 (pdf, 441 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:338

10 Riksdagens skrivelse Nr 338. Nr 338. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beredande av statsstipendier åt vissa lärjungar vid statens tekniska elementarskolor och med dem likställda enskilda tekniska läroanstalter med

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:338 (pdf, 220 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:337

4 Riksdagens skrivelse Nr 337. Jfr 337. Godkänd ar första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående ifrågasatt utredning rörande livsmedelsproduktionens allmänna läggning m. m. Första kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 22.Andra kammarens

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:337 (pdf, 407 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:336

Riksdagens skrivelse Nr 336. 1 Nr 336. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912. Lagutskottets

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:336 (pdf, 230 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:335

8 Riksdagens skrivelse Nr 335. Nr 335. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t angående framflyttande av straffbarhetsåldern. Lagutskottets utlåtande nr 64.Till Konungen. I anledning

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:335 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:334

Riksdagens skrivelse AV 334. h Nr 334. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående överlåtelse till låntförsvaret av vissa områden, tillhörande kronoegendomarna Kungsgården nr

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:334 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:333

2 Riksdagens skrivelse Nr 333. Nr 333. Godkfind av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor m. m. ävensom en i ämnet väckt motion.

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:333 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:332

Riksdagens skrivelse Nr 332. 1 Nr 332. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtande till föreningen Svenska Röda korset av visst område å Djurgården. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:332 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:331

4 Riksdagens skrivelse Nr 331. hans hustru skola äga att under sin återstående livstid innehava denna lägenhet på enahanda villkor, som nu äro gällande samt att staden ensam bestrider kostnaderna för köpets lagfarande. Stockholm den 7 juni 1918. Med undersåtlig vördnad. Nr 331. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918.

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:331 (pdf, 294 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:330

2 Riksdagens skrivelse Nr 330. Nr 330. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning till staden Västerås av kronoegendomen Vallby nr 4 i Västmanlands län. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:330 (pdf, 240 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:329

Iliksåajem skrivelse Nr 329. 1 Nr 329. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående avstående av viss statens järnvägar tillhörig mark. Jordbruksutskottets utlåtande nr 63.Till Konungen. 1 en

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:329 (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:328

8 Riksdagens skrivelse Nr 328. Sr 328. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av en kronan tillhörig fastighet i Landskrona. Jordbruksutskottets utlåtande nr 61.Till Konungen.

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:328 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:327

6 Riksdagens skrivelse Nr 327. Nr 327. Godkänd av förslå kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning till Jukkasjärvi socken samt Jukkasjärvi församling och Vittangi kapellförsamling av vissa kronan

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:327 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:326

4 Riksdagens skrivelse Nr 326. Nr 326. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående upplåtande av lägenheter från Kungsörs södra kungsladugård i Västmanlands län. Jordbruksutskottets

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:326 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:325

Riksdagens skrivelse Nr 325. 3 Nr 325. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående efterskänkande av viss kronan tillkommande fordran av jägmästaren i Stockholms revir A. E. A. F. Maass. Jordbruksutskottets

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:325 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:324

2 Riksdagens skrivelse Nr 324. Nr 324. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående upplåtelse av mark till botaniska institutionen vid universitetet i Uppsala. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:324 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:323

Riksdagens skrivelse Nr 323. 1 Nr 323. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition med anledning av framställning f rån Magnesitaktiebolaget Tarrekaise beträffande vissa av bolaget arrenderade mineralfyndigheter

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:323 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:322

8 Riksdagens skrivelse Nr 322. Nr 322. Godkänd av första kammaren den 7 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 7 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående rätt för överjägmästaren C. 1. Stiernspete att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring. Jordbruksutskottets

1918-06-07

Riksdagsskrivelse 1918:322 (pdf, 136 kB)