Dokument & lagar (786 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:1 - urtima

kikjsdagen-skrivelse, Nr 1. 1 Nr 1. Godkänd av första kammaren deri 7 november 1918. Godkänd av andra kammaren den 2 november 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av deputerade att, jämlikt 54. regeringsformen och 50 riksdagsordningen, med Konungen överlägga. Till Konungen. Sedan Eders Kungl. Maj:t i

1918-11-07

Riksdagsskrivelse 1918:1 - urtima (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:479

Riksdagens skrivelse Nr 479. 7 Nr 479. Godkänd av första kammaren den 26 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 26 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående utredning i fråga om åtgärder för åstadkommande av minskade restantier och avskrivningar av skatter. Första kammarens första tillfälliga utskotts

1918-06-26

Riksdagsskrivelse 1918:479 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:480

10 Itiksdagens skrivelse Nr 480. Nr 480. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av riksstat för år 1919 samt till ägg sstat till riksstaten för år 1918. Statsutskottets memorial nr 257 A punkt 15 och nr 257 B punkt 8.Till

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:480 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:478

Riksdagens skrivelse Nr 47S. 1 Nr 478. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående vidtagande av förnyade åtgärder för tillhandahållande av billiga lantbruksmaskiner och handredskap samt byggnadsmaterial. Första kammarens andra tillfälliga

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:478 (pdf, 353 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:475b

Riksdagens skrivelse Nr 475 B. Nr 475 It. 3 Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av tillläggsstaten till riksstaten för år HUS. Statsutskottets memorial nr 257 B.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:475b (pdf, 1163 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:475a

Riksdagens skrivelse, Nr 475 A. 1 Nr 475 A. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1919. Statsutskottets memorial nr 257 A.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders Kungl. Maj:t i den till riksdagen

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:475a (pdf, 2202 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:467

6 Riksdagens skrivelse Nr 467. Nr 467. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontoret. Bankoutskottets memorial nr 86.Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det av innevarande riksdag

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:467 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:466

Riksdagens skrivelse Nr 466. 5 Nr Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksgälds kontoret. Bankoutskottets memorial nr 86.Till Konungen. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade reglemente får riksdagen

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:466 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:8a

Riksdagens skrivelse Nr 8 A. 1 Nr 8 A. Godkänd av forsta kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för dr 1919 åttonde huvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:8a (pdf, 9808 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:8b

Riksdagens skrivelse Nr 8 B. 153 Nr 8 B. Godkänd av forsta kammaren den 22 juni 1918 Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tillag g sstatens för år 1918 åttonde huvudtitel, innefattande anslagen till ecklesiastikdepartementet. Statsutskottets

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:8b (pdf, 2443 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:7b

66 Riksdagens skrivelse Nr 7 B. Nr 7 B. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tilläggsstatens för år 1918 sjunde huvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:7b (pdf, 1069 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:7a

Riksdagens skrivelse Nr 7 A. 1 Nr A. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 sjunde huvudtitel, innefattande anslagen till finansdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:7a (pdf, 4390 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:6b

60 Riksdagens skrivelse Nr 6 B. Nr 6 B. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tillägg sstatens för år 1918 sjätte huvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:6b (pdf, 755 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:6a

Riksdagens skrivelse Nr 6 A. 1 Nr 6 A. Godkänd av första kammaren den Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 sjätte huvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:6a (pdf, 3795 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:2b

Riksdagens skrivelse Nr 2 B. 21 ffr 2 B. t Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tillägg sstatens för år 1918 andra huvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:2b (pdf, 381 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:2a

Riksdagens skrivelse Nr 2 A. 1 Nr 2 A. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkftnd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 andra huvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:2a (pdf, 1296 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:477

Riksdagens skrivelse Nr 477. 1 Nr 477. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna för kapitalökning å tilläggsstat till riksstaten för år 1918 i råd angår jordbruk sär eu den. Jordbruksutskottets utlåtanden

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:477 (pdf, 512 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:476

Riksdagens skrivelse Nr 476. 1 Nr 476. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående tillfällig löneförbättring åt lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:476 (pdf, 295 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:474

Riksdagens skrivelse Nr 474. 1 Nr 474. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna för kapitalökning för år 1919 i vad angår jordbruksärendena. Jordbruksutskottets utlåtanden och memorial nr 31 A, 50, 67, 85,

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:474 (pdf, 755 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:473

4 Riksdagens skrivelse Nr 473. Nr 473. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av bevillning ärna för år 1919. Bevillningsutskottets betänkande nr 67.Till Konungen. Sedan Eders Kungl. Maj:t iden till innevarande års

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:473 (pdf, 727 kB)