Dokument & lagar (810 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:421

Biksdagens skrivelse Nr 421. 1 Nr 421. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Hiksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående vissa alkoholhaltiga preparat. Bevillningsutskottets betänkande nr 52.Till Konungen.

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:421 (pdf, 413 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:420

Riksdagens skrivelse Nr 420. 1 Nr 420. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående handel med skattefri sprit m. m.dels ock i ämnet väckta motioner. Bevillningsutskottets

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:420 (pdf, 1131 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:419

Riksdagens skrivelse Nr 419. 13 Nr 419. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 5 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:419 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:418

Riksdagens skrivelse Nr 418. 1 Nr 418. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:418 (pdf, 696 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:417

Riksdagens skrivelse Nr 417. Nr 417. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner angående ändrade villkor och bestämmelser för den av staten utövade egnahemslåner öreisen. Jordbruksutskottets utlåtande nr 36.Till

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:417 (pdf, 131 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:416

Riksdagens skrivelse Nr 416. 1 Nr 416. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av statsmedel åt föreningar för beredande av driftkredit

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:416 (pdf, 273 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:415

Riksdagens skrivelse Nr 415. 1 Nr 415. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare jämte i ärendet

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:415 (pdf, 4078 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:414

Riksdagens skrivelse Nr 414. 1 Nr 414. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående regling av avlöningsförhållanden in. in. för personal vid statens hospital och asyler jämte i ämnet väckta

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:414 (pdf, 2009 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:413

12 Riksdagens skrivelse Nr 413, Nr 413. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av eg mindre Kungl. Maj ds proposition angående anslag för bestridande av pa staten belöpande kostnad för pensionstillägg och understöd enligt

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:413 (pdf, 228 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:412

Riksdagens skrivelse Nr 412. I Nr 412. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till dels. lag om ändrad lydelse av 58, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26 och 2833 i lagen den 30 juni 1913

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:412 (pdf, 651 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:411

Riksdagens skrivelse Nr 411. 1 Nr 411. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar rörande flottans och kustartilleriets avlöning sanslag. Statsutskottets utlåtande nr 173.Till Konungen. I den till

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:411 (pdf, 1938 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:410

Riksdagens skrivelse Nr 410. 1 Nr 410. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majits framställning angående omorganisation av skeppsgosseutbildningen m. in. Statsutskottets utlåtanden nr 172 och 199 punkt l:o.Till

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:410 (pdf, 826 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:409

Riksdagens skrivelse Nr 409. 1 Nr 409. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:409 (pdf, 361 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:408

Riksdagens skrivelse Nr 408. 31 Nr 408. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873. Bankoutskottets

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:408 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:407

Riksdagens skrivelse Kr 407. 1 Nr 407. Godkänd av forsta kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av den lägre tekniska undervisningen jämte i ärendet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:407 (pdf, 1794 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:406

Riksdagens skrivelse Nr 406. 7 Nr 406. Godkänd av företa kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning, dels ock två

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:406 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:405

Riksdagens skrivelse Nr 405. 5 Nr 405. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till lag om andrad lydelse av 1 i lagen den h juni 1HS6 angående ersättning av allmänna medel till

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:405 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:404

4 Riksdagens skrivelse Nr 404. Nr 404. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående användande i vissa fall av militär personal till skördearbete. Lagutskottets utlåtande nr 79.Till Konungen.

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:404 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:403

2 Riksdagens skrivelse Nr 403. dagsarbetet ännu må komma att fortgå, medhinna att ingå i en så omsorgsfull detaljgranskning av Kung Maj:ts förevarande proposition, som varit erforderlig för ett ståndpunktstagande till förslagen. Med anledning härav finner sig utskottet nödsakat hemställa att förevarande proposition

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:403 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:402

Riksdagens skrivelse Nr 402. 1 Nr 402. Godkänd av forsta kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition med förslag till lag om fri rättegång m. in. Lagutskottets utlåtande nr 77.Till Konungen. Genom en den 12 april 1918

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:402 (pdf, 160 kB)