Dokument & lagar (810 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:401

8 Riksdagens skrivelse Nr 401. Nr 401. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartygmellan svensk och utrikes

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:401 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:400

Riksdagens skrivelse Nr 400. 7 Nr 400. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om polisväsendet i rikets städer. Lagutskottets utlåtande nr 73.Till Konungen. Genom en den 12

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:400 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:399

6 Riksdagens skrivelse Nr 399. 399. Godkänd av företa kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen. Lagutskottets utlåtande nr 63.memorial nr

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:399 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:398

liksdagent, skrivelse Nr a 08. 5 Nr 398. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens förordnanden för två suppleanter för de av riksdagen utsedda ledamöterna i riksdagsbibliotekets styrelse. Yi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro,

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:398 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:397

4 Riksdagens skrivelse Nr 397. Nr 397. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens förordnanden för två ledamöter i styrelsen över riksdagsbiblioteket. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade öro, göra veterligt:att, sedan, jämlikt stadgarna

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:397 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:396

Riksdagens skrivelse Nr 396. 3 Nr 396. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av riksdagens två ledamöter i styrelsen över riksdagsbiblioteket jämte två suppleanter för dem. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:396 (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:395

Riksdagens skrivelse Nr 95. 1 Nr 395. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om anvisande av medel till bestridande av kostnaderna för vattendomstolarnas verksamhet m. m. Tredje särskilda utskottets

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:395 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:394

Riksdagens skrivelse Nr 394. 1 Nr 394. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalerna vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna,

1918-06-19

Riksdagsskrivelse 1918:394 (pdf, 4164 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:393

Riksdagens skrivelse Nr 393. 1 Nr 393. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918 Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels KungMaj:ts proposition med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m. dels ock fyra i ämnet

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:393 (pdf, 467 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:392

Riksdagens skrivelse Nr 392. 1 Nr 392. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. dels ock i anledning av propositionen

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:392 (pdf, 293 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:391

Riksdagens skrivelse Nr 391. 1 Nr 391. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till vattenlag m. m.dels ock i ämnet väckta motioner. Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1 och

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:391 (pdf, 6597 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:390

Riksdagen skrivelse Nr 390. 1 Nr 300. Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m. Lagutskottets utlåtande nr 74.Till Konungen. Genom en den

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:390 (pdf, 702 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:389

12 Riksdagens skrivelse Nr 389. Nr 389. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av rörelsekapital för folkhusliållningskommissionen för finansiering av import till riket av

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:389 (pdf, 178 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:388

10 Riksdagens skrivelse Nr 388. Nr 388. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag a tilläggsstat för år 1918 till åtgärder för åstadkommande av ökad tillverkning av kalkkväve. Jordbruksutskottets

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:388 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:387

Riksdagens skrivelse Nr 387. 9 Nr 387. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förbud mot plockning av lingon före viss dag. Jordbruksutskottets utlåtande nr 82 och memorial

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:387 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:386

8 Riksdagens skrivelse Nr 386. Nr 386. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående driftkostnader under år 1919 för egnahemslånefonden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 92.Till Konungen. I

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:386 (pdf, 136 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:385

Riksdagens skrivelse Nr 385. Nr 385. Godkftnd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Mag ds proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 9 i förordningen den 18 juni 1915 om förekommande av överdriven

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:385 (pdf, 233 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:384

Riksdagens skrivelse Nr 384. 1 Nr 384. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse. BankouUkottets utlåtande nr

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:384 (pdf, 268 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:383

4 Riksdagens skrivelse Nr 383. Nr 383. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar. Jordbruksutskottets

1918-01-01

Riksdagsskrivelse 1918:383 (pdf, 310 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:382

Riksdagenp skrivelse Nr 382. 3 Nr 382. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse- till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående försäljning till staden Eslöv av kronoegendomén Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus län. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:382 (pdf, 120 kB)