Dokument & lagar (810 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:381

Riksdagens skrivelse Nr 381. 1 Nr 381. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds proposition angående gäldande av ersättning till ledamöterna i ett vid lantbruksstyrelsens sida ställt lantbruksråd. Jordbruksutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:381 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:380

Riksdagens skrivelse Nr 380. 7 Nr 380. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1018. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av KungMaj:ts proposition angående nedsättning i beloppet av viss kronan tillkommande fordran av Gustaf Elf. Jordbruksutskottets utlåtande nr 99.Till

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:380 (pdf, 146 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:379

Riksdagens skrivelse Nr 37.9. 5 Sr 379. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1018. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition ang. förhöjt utflyttning sund er stöd inom de ovan odlingsgränsen belägna delarna av Västerbottens län. Jordbruksutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:379 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:378

Riksdagens skrivelse Nr 378. 3 Nr 378. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående storleken d bal av torvströ eller torvmull. Jordbruksutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:378 (pdf, 186 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:377

Riksdagens skrivelse Nr 377. 1 Nr 377. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående tilläggsbidrag till innehavare av nybyggeslägenheter inom Alträsks nybyggesområde i Norrbottens lön m. m.

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:377 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:376

12 Riksdagens skrivelse Nr 376. Nr 376. Godkönd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar. Jordbruksutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:376 (pdf, 277 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:375

10 Riksdagens skrivelse Nr 375. Nr 375. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående till äggsbidrag till vissa innehavare av odling slag enheter och skogstorp å kronomark i de sex nordligaste

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:375 (pdf, 194 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:374

Riksdagens skrivelse Nr 374. 1 Nr 374. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av KungMajds proposition angående inrättande av en kr af Hedning slånefond ävensom i ämnet väckta motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 127.Till

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:374 (pdf, 540 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:373

Riksdagens skrivelse Nr 37-i. 1 Nr 373. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:t proposition angående driftkostnader under år 1919 för statens domäner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 128.Till Konungen. I en

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:373 (pdf, 2098 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:372

Riksdagens skrivelse Nr 372. 1 Nr 372. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till rikets allmänna kartverk ävensom en i ämnet väckt motion. Jordbruksutskottets utlåtande nr 120.Till

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:372 (pdf, 697 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:371

Riksdagens skrivelse Nr 371. 1 Nr 371. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till stater för lantbruksstyrelsen, statskonsulenter och statens fisker iadministration m. m. ävensom

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:371 (pdf, 1237 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:370

Riksdagens skrivelse Nr 370. 1 Nr 370. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918 Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av en dräneringsfond m. m. Jordbruksutskottets utlåtande nr 111.Till Konungen. I en till riksdagen

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:370 (pdf, 335 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:369

4 Riksdagens skrivelse Nr 369. Nr 369. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till förordning angående längden å saluhållen ved. Jordbruksutskottets utlåtande nr 88.Till Konungen.

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:369 (pdf, 346 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:368

Riksdagens skrivelse Nr 868. 1 Jir 368. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj.t angående tillsättande av en jordkommission med närmare angivet uppdrag. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:368 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:367

Riksdagens skrivelse Nr

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:367 (pdf, 341 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:366

Riksdagens skrivelse Nr 366. 1 Nr 366. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående utsträckning i tiden för utfästelse av inköp för statens räkning av produkter, framställda vid något med

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:366 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:365

Riksdagens skrivelse Nr 365. 7 Sr 365. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående disponerande av 1917 års avkastning av statens hästavelsfond. Jordbruksutskottets utlåtande nr 68.Till Konungen.

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:365 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:364

Riksdagens skrivelse Nr 364. Nr 364. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om tillägg till lagen den 28 juni 1907 om hredden av hjulringar å arbetsåkdon på landet. Jordbruksutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:364 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:363

2 Riksdagens skrivelse Nr 363. Nr 363. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förhud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:363 (pdf, 232 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:362

Riksdagens skrivelse Nr 362. 1 Nr 362. Godkänd av föräta kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Biksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om utredning och förslag i fråga om möjliggörande av avsöndringar från utarrenderad kronojord för bildande av egna hem under löpande

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:362 (pdf, 110 kB)