Dokument & lagar (810 träffar)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01

Riksdagsskrivelse 1918:68

Riksdagens skrivelse Nr 68. 7 Nr 68. Godkänd av första kammaren den 20 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utsträckning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga utställningsföremål, som införts till baltiska

1918-03-20

Riksdagsskrivelse 1918:68 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:74

8 Riksdagens skrivelse Nr 74. Nr 74. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 mars 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående krigstidstillägg och krigstidshjälp åt befattningshavare vid riksbanken m. fl. Särskilda utskottets utlåtanden nr 7, 8 och 9.Till fullmäktige

1918-03-15

Riksdagsskrivelse 1918:74 (pdf, 162 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:72

Riksdagens skrivelse Nr 72. 1 Kr 72. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående krigstidstillägg under år 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst

1918-03-15

Riksdagsskrivelse 1918:72 (pdf, 327 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:71

Riksdagens skrivelse Nr 71. 7 Bir 71. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående krigstidstillägg under år 1918 åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas

1918-03-15

Riksdagsskrivelse 1918:71 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:70

Riksdagens skrivelse Nr 70. 1 Nr 70. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majits proposition angående krigstidstillägg under år 1918 åt f. d. befattningshavare i statens tjänst jämte i ärendet väckta motioner.

1918-03-15

Riksdagsskrivelse 1918:70 (pdf, 405 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:6b

60 Riksdagens skrivelse Nr 6 B. Nr 6 B. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tillägg sstatens för år 1918 sjätte huvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:6b (pdf, 755 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:6a

Riksdagens skrivelse Nr 6 A. 1 Nr 6 A. Godkänd av första kammaren den Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för år 1919 sjätte huvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:6a (pdf, 3795 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:69

Riksdagens skrivelse Nr 69. 1 Nr 69. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918 Godkänd av andra kammaren den 15 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1918 åt befattningshavare i statens tjänst jämte i ärendet väckta

1918-03-15

Riksdagsskrivelse 1918:69 (pdf, 1613 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:64

Riksdagens skrivelse Nr 64. 1 Nr 64. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 16 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majds propositioner rörande vissa pensioner, avsedda att uig från statens domäners fond. Bankontskottets utlåtande nr 28.Till Konungen.

1918-03-16

Riksdagsskrivelse 1918:64 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:63

2 Riksdagens skrivelse Nr 63. Nr 63. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 16 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Majts propositioner rörande vissa understöd, avsedda att utgå av telegrafverkets medel. Bankoutskottets utlåtanden nr 20 och 26.Till Konungen.1

1918-03-16

Riksdagsskrivelse 1918:63 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:62

Riksdagens skrivelse Nr 62. 1 Nr 62. Godkänd av första kammaren den 15 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 16 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående årligt understöd åt förra poststations före ståndar en Ehr utrida Lovisa Katarina Örn. Bankoutskottets utlåtande

1918-03-16

Riksdagsskrivelse 1918:62 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:61

Riksdagens skrivelse Nr 61. 1 Nr 61. Godkänd av första kammaren den 9 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 9 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om skrivelser till Kungl. Maj:t angående rätt för kommuner att tilldela innehavare av kommunala förtroendeuppdrag ersättning i

1918-03-19

Riksdagsskrivelse 1918:61 (pdf, 670 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:60

Riksdagens skrivelse Nr 60. 1 Nr 60. Godkänd av första kammaren den 9 april 1918. Godkänd av andra kammaren den 9 april 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckta motioner om ändrad lydelse av 24 i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 2.Till Konungen. Vid

1918-03-09

Riksdagsskrivelse 1918:60 (pdf, 437 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:5b

78 Riksdagens skrivelse Nr 5 B. Nr ÖB. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under tilläggsstatens för år 1918 femte huvudtitel, innefattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet. Statsutskottets

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:5b (pdf, 2110 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:5a

Riksdagens skrivelse Nr 5 A. 1 Nr 5 A. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918, Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens för är 1919 femte huvudtitel, innefattande anslagen till sjöförsvarsdepartementet. Statsutskottets utlåtanden

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:5a (pdf, 4819 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:59

Riksdagens skrivelse Nr 59. 1 Nr 59. Godkänd av första kammaren den 9 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 9 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om särskilda avdrag vid 1918 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst-

1918-03-09

Riksdagsskrivelse 1918:59 (pdf, 416 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:58

Riksdagens skrivelse Nr 58. 7 Nr 58. Godkänd av första kammaren den 8 mars 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förklaring av lagen den 4 maj 1906 angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast

1918-03-08

Riksdagsskrivelse 1918:58 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:57

6 lille sdagens skrivelse Nr 57. Nr 57. Godkänd i första kammaren den 8 mars 1918. Godkänd i andra kammaren den 8 mars 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken. Lagutskottets utlåtande

1918-03-08

Riksdagsskrivelse 1918:57 (pdf, 128 kB)