Dokument & lagar (932 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:361

8 Riksdagens skrivelse Nr 361. Nr 361. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående de i regeringsformens 63 föreskrivna kreditiv summor. Statsutskottets memorial nr 202.Till Konungen. Med anledning av stadgandet i 63 regeringsformen

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:361 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:360

6 Riksdagens skrivelse Nr 360. Nr 360. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av rörelsekapital för statens industrikommission för tillgodoseeende av landets importbehov av

1918-06-14

Riksdagsskrivelse 1918:360 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:359

Riksdagens skrivelse Nr 35.0. 1 Nr 359. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. May.ts proposition angående grunder för pensionering av förmän och arbetare vid statens järnvägsbyggnader m. m. Bankoutskottets utlåtande

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:359 (pdf, 331 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:358

Riksdagens skrivelse Nr 358. 1 Nr 358. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i staten för folkskollärarnas pensionsinrättning. Bankoutskottets utlåtande nr 71.Till Konungen.

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:358 (pdf, 319 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:357

Riksdagens skrivelse Nr 357. 1 Nr 357. Godkänd av första kammaren den 15 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 15 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kunql. Maj:ts proposition med förslag till lag angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Lagutskottets utlåtande nr 62 och memorial

1918-06-15

Riksdagsskrivelse 1918:357 (pdf, 645 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:356

Riksdag ens skrivelse Nr B 56. 23 Nr 356. Godkänd av första kammaren den 10 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 10 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 mom. 3 i förordningen den 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter

1918-06-10

Riksdagsskrivelse 1918:356 (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:355

Riksdagens skrivelse Nr 355. i Nr 355. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:355 (pdf, 1635 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:354

Riksdagens skrivelse Nr 354. 1 Nr 354. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:354 (pdf, 2065 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:353

Riksdagens skrivelse Nr 353. 1 Nr 353. Godkänd av första kammaren den 6 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 6 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Majds proposition med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.dels ock i ärendet väckta motioner.

1918-06-06

Riksdagsskrivelse 1918:353 (pdf, 687 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:352

10 Riksdagens skrivelse Nr 352 Nr 352. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående anslag till åtgärder i prisreglerande syfte. Jordbruksutskottets utlåtande nr 124.Till Konungen. I en till

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:352 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:351

Riksdagens skrivelse Nr Säl. 9 Nr 351. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et angående utbetalande av förskott å krigstids tillägg för år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen och i dess verk. Första särskilda

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:351 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:350

8 Riksdagens skrivelse Nr 350. Nr 350. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående utbetalande av förskott å krigstidstillägg för år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen och i dess verk. Första särskilda utskottets

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:350 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:349

6 Riksdagens skrivelse Nr 349. Nr 349. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utbetalande av förskott å krigstidstillägg för 1919 åt befattningshavare i statens tjänst. Första särskilda

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:349 (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:348

2 Riksdagens skrivelse Nr 348. Nr 348. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avsättning av medel för beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1919 åt vissa befattningshavare

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:348 (pdf, 293 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:347

Riksdagens skrivelse Kr ii47. 1 Nr 347. Godkänd av första kammaren den 8 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 8 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående understöd i vissa fall åt sådan värnpliktigs familj, som. fullgör tjänstgöring till rikets försvar. Första

1918-06-08

Riksdagsskrivelse 1918:347 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:346

Riksdagens skrivelse Nr 34G. Nr 346. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj ds proposition angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:346 (pdf, 270 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:345

Riksdagens skrivelse Nr 345. 1 Nr 345. Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förhöjda provisoidska tillläggsavgifter å statens järnvägar. Statsutskottets utlåtande nr 195.Till Konungen.

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:345 (pdf, 352 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:344

Riksdagens skrivelse Nr 344. 1 Nr 344. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Mapts proposition angående användning för kulturella ändamål av viss del av den svenska Längmanska donationsfondens avkastning. Statsutskottets

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:344 (pdf, 208 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:343

Riksdagens skrivelse Nr 343. 7 Nr 343. Godkänd av första kammaren den 11 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående användande av visst utav 1911 års riksdag på extra stat beviljat belopp till uppförande av nybyggnad för

1918-06-12

Riksdagsskrivelse 1918:343 (pdf, 157 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:342

Riksdagens skrivelse Nr 342. 1 Nr 342. Godkänd av första kammaren den 13 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 13 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om åvägabringande av utredning och förslag i fråga om kraftigare befrämjande av kolonisationen å bondejord i Norrland. Jordbruksutskottets

1918-06-13

Riksdagsskrivelse 1918:342 (pdf, 373 kB)