Dokument & lagar (1 390 träffar)

Riksdagsskrivelse 1965:458 - höst

Riksdagens skrivelse nr fy58 år 1965 11 Nr 458 Riksdagens skrivelse till talmanskonferensen i anledning av riksdagens organisationsutrednings förslag rörande effektivisering av riksdagsarbetet jämte motioner. Konstitutionsutskottets betänkande nr 47 Till Talmanskonferensen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:458 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:457 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr Jf56J57 år 1965 Nr 456 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående den statliga trafikpolitiken. Tredje lagutskottets utlåtande nr 35 Till Konungen Genom en den 29 oktober 1965 dagtecknad proposition, nr 172, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:457 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:456 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr Jf56J57 år 1965 Nr 456 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående den statliga trafikpolitiken. Tredje lagutskottets utlåtande nr 35 Till Konungen Genom en den 29 oktober 1965 dagtecknad proposition, nr 172, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:456 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:455 - höst

Riksdagens skrivelse nr 55 år 1965 9 Nr 455 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 67 och 68 vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 61f8 jämte i ämnet väckta motioner. Tredje lagutskottets utlåtande nr 34 Till Konungen Genom

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:455 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:454 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 453454 år 1965 Nr 453 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående statsbidrag till politiska partier jämte i ämnet väckta motioner, såvitt propositionen och motionerna hänvisats till statsutskottet. Statsutskottets utlåtande nr 192 Till Konungen

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:454 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:453 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 453454 år 1965 Nr 453 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående statsbidrag till politiska partier jämte i ämnet väckta motioner, såvitt propositionen och motionerna hänvisats till statsutskottet. Statsutskottets utlåtande nr 192 Till Konungen

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:453 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:452 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf51452 år 1965 7 Nr 451 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret ang. slutlig pensionsreglering för förutvarande sekreteraren i konstitutionsutskottet Sune Holm. Bankoutskottets memorial nr 67 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:452 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:451 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf51452 år 1965 7 Nr 451 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret ang. slutlig pensionsreglering för förutvarande sekreteraren i konstitutionsutskottet Sune Holm. Bankoutskottets memorial nr 67 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:451 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:450 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 9150 år 1965 Nr 449 Riksdagens skrivelse till Konungen angående ändringar i instruktionen för riksdagens ombudsmän. Bankoutskottets utlåtande nr 64 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 64 får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut om

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:450 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:449 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 9150 år 1965 Nr 449 Riksdagens skrivelse till Konungen angående ändringar i instruktionen för riksdagens ombudsmän. Bankoutskottets utlåtande nr 64 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 64 får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut om

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:449 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:448 - höst

Riksdagens skrivelse nr Wår 1965 5 Nr 447 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret i anledning av framställning från fullmäktige i riksgäldskontoret angående riksdagsledamöternas arbetsrumsfråga. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:448 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:447 - höst

Riksdagens skrivelse nr Wår 1965 5 Nr 447 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret i anledning av framställning från fullmäktige i riksgäldskontoret angående riksdagsledamöternas arbetsrumsfråga. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:447 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:446 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr Jflf5kk6 år 1965 Nr 445 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk i anledning av framställningar från dels riksgälds fullmäktige, dels styrelsen för riksdagsbiblioteket angående ordinariesättning av vissa tjänster. Bankoutskottets utlåtande nr 60 Till Delegerade för riksdagens

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:446 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:445 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr Jflf5kk6 år 1965 Nr 445 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk i anledning av framställningar från dels riksgälds fullmäktige, dels styrelsen för riksdagsbiblioteket angående ordinariesättning av vissa tjänster. Bankoutskottets utlåtande nr 60 Till Delegerade för riksdagens

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:445 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:444 - höst

Riksdagens skrivelse nr Wr 1965 3 Nr 443 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående pension åt fil. lic. Al Vänner. Bankoutskottets utlåtande nr 57 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 57 i anledning av motion om pension

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:444 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:443 - höst

Riksdagens skrivelse nr Wr 1965 3 Nr 443 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående pension åt fil. lic. Al Vänner. Bankoutskottets utlåtande nr 57 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 57 i anledning av motion om pension

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:443 - höst (pdf, 123 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:442 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr fålJfJf2 år 1965 Nr 441 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris skrivelse med redogörelse för Nordiska rådets trettonde session, såvitt skrivelsen gäller punkterna D 7 och E 2. Bankoutskottets utlåtande nr 46 Till Konun gen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:442 - höst (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:441 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr fålJfJf2 år 1965 Nr 441 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris skrivelse med redogörelse för Nordiska rådets trettonde session, såvitt skrivelsen gäller punkterna D 7 och E 2. Bankoutskottets utlåtande nr 46 Till Konun gen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:441 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:440 - höst

Nr JfS9Jf58 Riksdagens skrivelse nr 439440 år 1965 1 Nr 439 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärv av aktierna i Svenska Durox aktiebolag, m. m.jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 190 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:440 - höst (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:439 - höst

Nr JfS9Jf58 Riksdagens skrivelse nr 439440 år 1965 1 Nr 439 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärv av aktierna i Svenska Durox aktiebolag, m. m.jämte i ämnet väckta motioner. Statsutskottets utlåtande nr 190 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:439 - höst (pdf, 123 kB)