Dokument & lagar (546 träffar)

Riksdagsskrivelse 1918:480

10 Itiksdagens skrivelse Nr 480. Nr 480. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av riksstat för år 1919 samt till ägg sstat till riksstaten för år 1918. Statsutskottets memorial nr 257 A punkt 15 och nr 257 B punkt 8.Till

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:480 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:479

Riksdagens skrivelse Nr 479. 7 Nr 479. Godkänd av första kammaren den 26 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 26 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående utredning i fråga om åtgärder för åstadkommande av minskade restantier och avskrivningar av skatter. Första kammarens första tillfälliga utskotts

1918-06-26

Riksdagsskrivelse 1918:479 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:478

Riksdagens skrivelse Nr 47S. 1 Nr 478. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående vidtagande av förnyade åtgärder för tillhandahållande av billiga lantbruksmaskiner och handredskap samt byggnadsmaterial. Första kammarens andra tillfälliga

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:478 (pdf, 353 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:477

Riksdagens skrivelse Nr 477. 1 Nr 477. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna för kapitalökning å tilläggsstat till riksstaten för år 1918 i råd angår jordbruk sär eu den. Jordbruksutskottets utlåtanden

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:477 (pdf, 512 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:476

Riksdagens skrivelse Nr 476. 1 Nr 476. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående tillfällig löneförbättring åt lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:476 (pdf, 295 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:475b

Riksdagens skrivelse Nr 475 B. Nr 475 It. 3 Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av tillläggsstaten till riksstaten för år HUS. Statsutskottets memorial nr 257 B.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:475b (pdf, 1163 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:475a

Riksdagens skrivelse, Nr 475 A. 1 Nr 475 A. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1919. Statsutskottets memorial nr 257 A.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders Kungl. Maj:t i den till riksdagen

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:475a (pdf, 2202 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:474

Riksdagens skrivelse Nr 474. 1 Nr 474. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna för kapitalökning för år 1919 i vad angår jordbruksärendena. Jordbruksutskottets utlåtanden och memorial nr 31 A, 50, 67, 85,

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:474 (pdf, 755 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:473

4 Riksdagens skrivelse Nr 473. Nr 473. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av bevillning ärna för år 1919. Bevillningsutskottets betänkande nr 67.Till Konungen. Sedan Eders Kungl. Maj:t iden till innevarande års

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:473 (pdf, 727 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:472

Riksdagens skrivelse Nr 472. 1 Nr 472. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av vissa bevillningar å tilläggsstat för år 1918. Bevillningsutskottets betänkande nr 66.Till Konungen. Innevarande riksdag har fattat beslut,

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:472 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:471

Riksdagens skrivelse Nr 471. I Nr 471. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1018. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av särskilda Kungl. Maj:ts propositioner rörande ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften och ändring

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:471 (pdf, 1357 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:470

Riksdagens skrivelse Nr 470. 1 Nr 470. Godkänd av första kammaren den 19 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 20 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i villkoren för lån från fonden för tor vindustriens befrämjande samt anslag till kapitalökning

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:470 (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:469

8 Riksdagens skrivelse Nr 469. Nr 469. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken med överlämnande av bankoreglementet. Bankoutskottets memorial nr 42 och 67.Till fullmäktige i riksbanken. Det reglemente för riksbankens styrelse

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:469 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:468

Riksdagens skrivelse Nr 4H8. 7 Nr 468. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 19 juni 1918 Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets memorial nr 42 och 67.Till Konungen. Till Eders Kungl. Maj:t får riksdagen kärjämte

1918-06-20

Riksdagsskrivelse 1918:468 (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:467

6 Riksdagens skrivelse Nr 467. Nr 467. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontoret. Bankoutskottets memorial nr 86.Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det av innevarande riksdag

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:467 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:466

Riksdagens skrivelse Nr 466. 5 Nr Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksgälds kontoret. Bankoutskottets memorial nr 86.Till Konungen. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade reglemente får riksdagen

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:466 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:465

2 Riksdagens skrivelse Nr 465. Nr 465. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ls proposition med förslag till lag om ändrad Igdelse av 2, 4, 5 och 6 i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:465 (pdf, 236 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:464

Riksdagens skrivelse Nr 464. 1 Nr Godkänd av företa kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj-ts framställning om ställande till Kungl. Maj:ts förfogande av medel alt i fall av behov tagas i anspråk å tid, då till följd av riksdagens

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:464 (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:463

Riksdagens skrivelse Nr 463. 7 Nr 463. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen med förslag till tilläggsstat till riksstaten för år 1918 gjorda framställning om återbetalning av tillfälliga

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:463 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:462

Riksdagens skrivelse Nr 462. 5 Kr 462. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning om anvisande av anslag för täckande av statens järnvägars driftförlust under 1918. Statsutskottets utlåtande nr

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:462 (pdf, 179 kB)