Dokument & lagar (949 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:480

10 Itiksdagens skrivelse Nr 480. Nr 480. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av riksstat för år 1919 samt till ägg sstat till riksstaten för år 1918. Statsutskottets memorial nr 257 A punkt 15 och nr 257 B punkt 8.Till

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:480 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:479

Riksdagens skrivelse Nr 479. 7 Nr 479. Godkänd av första kammaren den 26 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 26 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående utredning i fråga om åtgärder för åstadkommande av minskade restantier och avskrivningar av skatter. Första kammarens första tillfälliga utskotts

1918-06-26

Riksdagsskrivelse 1918:479 (pdf, 219 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:478

Riksdagens skrivelse Nr 47S. 1 Nr 478. Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående vidtagande av förnyade åtgärder för tillhandahållande av billiga lantbruksmaskiner och handredskap samt byggnadsmaterial. Första kammarens andra tillfälliga

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:478 (pdf, 353 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:477

Riksdagens skrivelse Nr 477. 1 Nr 477. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna för kapitalökning å tilläggsstat till riksstaten för år 1918 i råd angår jordbruk sär eu den. Jordbruksutskottets utlåtanden

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:477 (pdf, 512 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:476

Riksdagens skrivelse Nr 476. 1 Nr 476. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ds proposition angående tillfällig löneförbättring åt lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor. Jordbruksutskottets utlåtande

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:476 (pdf, 295 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:475b

Riksdagens skrivelse Nr 475 B. Nr 475 It. 3 Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av tillläggsstaten till riksstaten för år HUS. Statsutskottets memorial nr 257 B.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:475b (pdf, 1163 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:475a

Riksdagens skrivelse, Nr 475 A. 1 Nr 475 A. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1919. Statsutskottets memorial nr 257 A.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders Kungl. Maj:t i den till riksdagen

1918-06-22

Riksdagsskrivelse 1918:475a (pdf, 2202 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:474

Riksdagens skrivelse Nr 474. 1 Nr 474. Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående reglering av utgifterna för kapitalökning för år 1919 i vad angår jordbruksärendena. Jordbruksutskottets utlåtanden och memorial nr 31 A, 50, 67, 85,

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:474 (pdf, 755 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:473

4 Riksdagens skrivelse Nr 473. Nr 473. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av bevillning ärna för år 1919. Bevillningsutskottets betänkande nr 67.Till Konungen. Sedan Eders Kungl. Maj:t iden till innevarande års

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:473 (pdf, 727 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:472

Riksdagens skrivelse Nr 472. 1 Nr 472. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1918. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen angående beräkning av vissa bevillningar å tilläggsstat för år 1918. Bevillningsutskottets betänkande nr 66.Till Konungen. Innevarande riksdag har fattat beslut,

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:472 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1918:471

Riksdagens skrivelse Nr 471. I Nr 471. Godkänd av första kammaren den 20 juni 1018. Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av särskilda Kungl. Maj:ts propositioner rörande ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften och ändring

1918-06-21

Riksdagsskrivelse 1918:471 (pdf, 1357 kB)