Dokument & lagar (24 träffar)

Svensk författningssamling 1918:1080

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:925

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1918:645

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Svensk författningssamling 1911:104

1911-10-06

Svensk författningssamling 1911:55

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1911:53 s.1

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGrÄLDSKONTORET, utfärdadt vid slutet af 1911 års riksdag. Bihang till Biksd. prof. 1911. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. RlkagUldakontoretg reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 23. fordringar för utlämnade lån 47. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1911-05-31

Svensk författningssamling (pdf, 5973 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardadt den 27 maj 1911. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1911-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 2552 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdadt Tid slutet af 1909 års riksdag. Bill. till Riksd. Prot. 1909. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utlämnade lån 57. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1909-05-25

Svensk författningssamling (pdf, 5494 kB)
Paginering