Dokument & lagar (149 träffar)

EU-nämndens dokument 2005/06:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:49 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-10-02 Sammanträdestid: 09.00-10.05 Närvarande: se bilaga 1 49.1 Det antecknas att ordförande under sammanträdet är vice ordföranden Carl B. Hamilton. Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro översättare från enheten Språk och form, och föredraganden

2006-10-02

EU-nämndens dokument 2005/06:49 (pdf, 361 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:48 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-22 Sammanträdestid: 10.00-11.05 Närvarande: se bilaga 1 48.1 Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro översättare från enheten Språk och form, närvarar vid sammanträdet. Nämnden hälsar ny föredragande Katja Anell välkommen till EU-nämnden. Hon

2006-09-22

EU-nämndens dokument 2005/06:48 (pdf, 466 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:47 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-08 Sammanträdestid: 10.00-12.00 Närvarande: se bilaga 1 47:1 Nämnden godkänner att sektionschefen Lars Starell, Närvaro RIK, närvarar vid sammanträdet. Nämnden hälsar byråassistenten Kristina Hulting välkommen till EU-nämnden. Det antecknas att följande

2006-09-08

EU-nämndens dokument 2005/06:47 (pdf, 461 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:46 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-08-24 Sammanträdestid: 13.00-14.00 Närvarande: se bilaga 1 46:1 Nämnden godkänner att kanslicheferna Thomas Hörberg, UU, Närvaro och Ingemar Wahlberg, FöU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande ledamöter deltog respektive närvarade per

2006-08-24

EU-nämndens dokument 2005/06:46 (pdf, 454 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:45 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-07-14 Sammanträdestid: 10.00-14.00 Närvarande: se bilaga 1 45:1 Nämnden godkänner att kanslichefen Ulf Håkansson, Närvaro RIK, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats på bordet: på bordet Troliga A-punkter

2006-07-14

EU-nämndens dokument 2005/06:45 (pdf, 467 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:44

RIKSDAGENS EU-NÄMND 44:1 Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Draft Council minutes on the excessive deficit procedure for Portugal Dp.5 Draft council conclusions on the first year of the revised Stability and Growth Pact dp. 7 Draft Council Conclusions IASB/ Dp. 10 Underlag från finansdepartementet

2006-07-07

EU-nämndens dokument 2005/06:44 (pdf, 402 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:43

RIKSDAGENS EU-NÄMND 43.1 Statssekreteraren Krister Nilsson åtföljd av kanslirådet Anna-Karin Hedström samt departementssekreterarna Josefine Holmquist, Hans Höglund, Gisela Köthnig, Daniel Paska och Sofia Tingstorp, samtliga Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, informerar och samråder inför möte med ministerrådet

2006-06-21

EU-nämndens dokument 2005/06:43 (pdf, 360 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:42

RIKSDAGENS EU-NÄMND 42.1 Nämnden hälsar praktikanten Henrik Lindell, välkommen till EU-nämnden. 42.2 Statssekreteraren Ingrid Petersson åtföljd av departementsrådet Anders Klum, kanslirådet Cajsa Elfverson, departementssekreteraren Caroline Rosberg och praktikanten Christina Behm, samtliga Jordbruksdepartementet,

2006-06-16

EU-nämndens dokument 2005/06:42 (pdf, 400 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:41 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2005-08-31 Sammanträdestid:10.00-13.00 Närvarande: se bilaga 1 41.1 Nämnden godkänner att föredraganden Närvaro Martin Brothén, UU, närvarar vid sammanträdet Utrikesministern Laila Freivalds, åtföljd Gymnich av departementsrådet Håkan Emsgård, utrikesrådet

2005-08-31

EU-nämndens dokument 2005/06:41 (pdf, 362 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:40 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-09 Sammanträdestid: 09.30-12.00 Närvarande: se bilaga 1 40.1 Nämnden godkänner att föredraganden Gun Lombach, Närvaro KU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument sekretess delats Dokument som delats på bordet: på bordet Utkast

2006-06-09

EU-nämndens dokument 2005/06:40 (pdf, 419 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:39 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-06-02 Sammanträdestid: 09.30-11.00 Närvarande: se bilaga 1 39.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU, närvarar vid EU-nämndens samman- träden fram till och med juli 2006. Nämnden godkänner att föredragandena Jan-Eric

2006-06-02

EU-nämndens dokument 2005/06:39 (pdf, 370 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:38 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-05-31 Sammanträdestid: 09.30-13.30 Närvarande: se bilaga 1 38.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU, EU-sekreteraren Annika Öhlin, EUU, och praktikanten Lars Söderlind, EUU, närvarar vid sammanträdet. 38.2 Statsrådet

2006-05-31

EU-nämndens dokument 2005/06:38 (pdf, 616 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:37 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-05-24 Sammanträdestid: 11.00-12.20 Närvarande: se bilaga 1 37.1 Nämnden godkänner att föredragandena Gun Lombach, Närvaro KU, och Kerstin Stridsberg, SfU, närvarar vid samman- trädet. Det antecknas att senaste utkast till slutsatser inför Dokument som

2006-05-24

EU-nämndens dokument 2005/06:37 (pdf, 364 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:36 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-05-19 Sammanträdestid: 09.30-11.30 Närvarande: se bilaga 1 36.1 Nämnden godkänner att föredraganden Kerstin Närvaro Stridsberg, SfU och byråassistenten Stina Svensson, NU närvarar vid mötet. Näringsministern Thomas Östros åtföljd av Konkurrenskraft

2006-05-19

EU-nämndens dokument 2005/06:36 (pdf, 359 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:35 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-05-12 Sammanträdestid: 09.30-13.10 Närvarande: se bilaga 1 35.1 Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Dokument på bordet Non paper transparency. Nämnden godkänner att kanslichefen Närvaro Ingemar Wahlberg, FöU och föredraganden Gun

2006-05-12

EU-nämndens dokument 2005/06:35 (pdf, 367 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:34 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-04-28 Sammanträdestid: 09.30-09.55 Närvarande: se bilaga 1 34.1 Nämnden godkänner att föredraganden Peder Närvaro Brynolf, SkU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Dokument på bordet Draft Ecofin contribution

2006-04-28

EU-nämndens dokument 2005/06:34 (pdf, 357 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:33 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-04-21 Sammanträdestid: 09.30-12.20 Närvarande: se bilaga 1 33.1 Nämnden godkänner att praktikanten Lars Söderlind, Närvaro EUU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Dokument som delats på bordet Rådsdokument:

2006-04-21

EU-nämndens dokument 2005/06:33 (pdf, 370 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06: 32 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-04-07 Sammanträdestid: 09.00-11.50 Närvarande: se bilaga 1 32.1 Det antecknas att följande dokument delats på Dokument på bordet bordet: Draft Council Conclusions on EU-Caribbean Partnership 7958/06 Policy Coherence for Development: Work Programme

2006-04-07

EU-nämndens dokument 2005/06:32 (pdf, 366 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06: 31 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-03-24 Sammanträdestid: 09.30-11.40 Närvarande: se bilaga 1 31.1 Nämnden godkänner att föredraganden Hélène Närvaro Tegnér, TU och EU-sekreteraren Hans Höglund, EUU, närvarar vid sammanträdet. Statsrådet Ulrica Messing, åtföljd av pressekreteraren

2006-03-24

EU-nämndens dokument 2005/06:31 (pdf, 408 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06: 30 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2006-03-21 Sammanträdestid: 09.00-11.15 Närvarande: se bilaga 1 30.1 Det antecknas att sammanträdet under denna Europeiska rådets möte den punkt är öppet. 23 och 24 mars 2006 Statsminister Göran Persson, åtföljd av stats- sekreteraren Lars Danielsson,

2006-03-21

EU-nämndens dokument 2005/06:30 (pdf, 353 kB)