Dokument & lagar (115 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd EK 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden

2007-11-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverket informerar och besvarar frågor beträffande skattekontroll och skattefusk Generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Eric Bäckman och Tomas

2007-11-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning av utrikesminister Carl Bildt 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa frågor 4. Granskning av

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:8. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Vissa personbeskattningsfrågor Proposition 2007/08:24 Motioner 2007/08:Sk12 av Marie Engström

2007-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:7. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Vissa kapitalskattefrågor Prop. 2007/08:12 Fråga om justering Förslag till betänkande 2007/08:SkU6

2007-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:45 Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC Statssekreterare Joakim Stymne Urikesrådet

2007-11-15 09:45:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till yttrande UU1y Utrikesförvaltningen till konstitutionsutskottet MB 2. Föredragning av biståndsministern

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:5 och 2007/08:6. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket Prop. 2007/08:1

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Saksamråd med regeringen finansministern rörande kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om reducerade mervärdesskattesatser, KOM 2007 380 och

2007-11-01 13:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om frågor rörande utlandsmyndigheterna kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övrigt

2007-11-01 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 13:15 Plats: Obs Skandiasalen Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:4 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslag m.m. Proposition 2007/08:1 Motioner Se motionshäfte föredr. Ordeberg Nästa sammanträde

2007-10-30 13:15:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan JM 2. Föredragning av Riksrevisionen med anledning

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner

2007-10-25 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2007/08:3. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Skattefrågorna i budgetpropositionen prop. 2007/08:1 Fråga om justering Yttrande 2007/08:SkU1y

2007-10-25 08:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädare för Sida och ramorganisationerna Forum Syd och Svenska Missionsrådet med anledning av rapporten RiR 2007:20

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Granskning av utkast till betänkande UU3 Tillämpning i fråga

2007-10-18 10:30:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tullverkets ledning lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl 2.

2007-10-18 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om rapport 2006/07:RFR7 Sveriges deltagande i EU:s biståndspolitik utredare Lena Sandström, RUT utredare Thomas Allvin,

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaldirektör Mats Sjöstrand

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Skatteutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktulla frågor på skatte- och tullområdet

2007-09-27 10:00:00