Dokument & lagar (145 träffar)

Proposition 2004/05:160

Regeringens proposition 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen Prop. 2004/05:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att militärdistriktsorganisationen


Utskottsberedning: 2005/06:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:160 (pdf, 69 kB)

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36 Datum och tid: 12:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Information av försvarsminister Leni Björklund om ett kommande regeringsbeslut om en utvecklingsbeställning

2005-06-07 12:00:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering av FöU11 Justering av betänkande 2004/05:FöU11 Krishanterings-

2005-05-24 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Överläggningar FöU11 Behandling av betänkande 2004/05:FöU11 Krishanterings-

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Föredragning av statssekreterare Lars Danielsson, SB om krishanteringsberedskapen i Regeringskansliet,

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 09:45 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.45 Information av Överbefälhavare general Håkan Syrén samt generalmajor Michael Moore om planeringsunderlag

2005-05-12 09:45:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutakottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering av FöU10 Justering av betänkande 2004/05:FöU10 Immunitet

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Överläggningar FöU10 Behandling av betänkande 2004/05:FöU10 Immunitet

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering FöU9 Justering av betänkande 2004/05:FöU9 Allvarliga

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Försvarsmakten informerar inför EU:s kommande försvarschefsmöte CHOD3. Justering av protokoll

2005-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsdepartementet angående Sveriges svar på EU-kommissionens förslag om riktlinjer för försvarsupphandling.

2005-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Regeringskansliet Förvaltningschef Gunnar Holmgren, SB och expeditions- och rättschef Helena

2005-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Justering FöU8 Justering av betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder och

2005-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Information av Försvarsmakten om Årsredovisning för år 2004 och Budgetunderlag för år 2006. 3.

2005-03-03 10:00:00

Proposition 2004/05:76

Regeringens proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån Prop. 2004/05:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom Europeiska unionen har rådet


Utskottsberedning: 2004/05:FöU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionsal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggningar FöU8 Överläggning om betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder

2005-03-01 11:00:00

Proposition 2004/05:74

Regeringens proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Prop. 2004/05:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2004/05:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Kl. 11.00 Försvarets materielverk FMV informerar om svenska statens avtal med Ungern och Tjeckien ang. JAS 39 Gripen 3. Justering

2005-02-15 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Föredragning av Regeringskansliet UD och Fö samt Försvarsmakten om förlängningen av Sveriges bidrag till FN-missionen i Liberia propp.

2005-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutakottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggningar FöU6 Fortsatt behandling av betänkande 2004/05:FöU6 Sjö-

2005-02-01 11:00:00