Dokument & lagar (156 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU3 Justering av förslag till utlåtande 2008/09:FöU3 Strategi

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottet sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Information av Försvarsmakten 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar 5. Fråga om yttrande till UbU 6. Granskning

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2008/09:1, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, skrivelse

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottet sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU2 Insatser

2008-10-30 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottet sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Protokollsutdrag till UU 5. Granskning Granskning av utkast till betänkande

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottet sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Information Försvarsmakten informerar om budgetläget rapport till Ekonomistyrningsverket ESV budget- och planeringssystemet

2008-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av Jan-Olof Dahlgren och Stefan Tjärnback, Arbetsförmedlingen kl. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till betänkande 2008/09:FöU2

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet Försök med subsidiaritetskontroll betr. KOM 2008 426, fråga om yttrande till COSAC GU- 3. Behandling

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till SfU Nya regler för arbetskraftsinvandring yttr. 2008/09:AU3y KT-

2008-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Genomgång av motioner 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Bilagor

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Fråga om eventuellt yttrande till SfU med anledningen av proposition 2007/08:147 Nya regler

2008-10-14 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsminister Sten Tolgfors m.fl. informerar om EU:s kommande informella försvarsministermöte samt

2008-09-30 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Försvarsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Utskottets arbetsplanering 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde

2008-09-23 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Val av vice ordförande 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-frågor, systemet med subsidiaritetskontroll GU- 4. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, allmän

2008-09-17 09:30:00