Dokument & lagar (225 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, allmän information om EU-frågor 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD-

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information angående proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen a Svenskt Näringsliv, Carina Lindfelt och Lars Gellner b Saco, Lena Maier

2010-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Behandling av proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, följdmotioner

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2009/10:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv GU-EMD- och LD-

2009-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om Sveriges medverkan i operation Atalanta 3. Justering av protokoll 4.

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Information av Kärnavfallsrådet 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Bilagor Utkast till protokoll 2009/10:

2009-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Fortsatt behandling av budgetpropositionen, UO14 m.m. Fortsatt behandling och information

2009-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av två protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av ordförande Harald Pettersson åtföljd av kanslichef Melker Ödebrink, SO-Arbetslöshetskassornas samorganisation 2. Kanslimeddelanden GU-

2009-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 13:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU1 Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-17 13:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och chefen för avdelningen Kompletterande

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Offentlig utskottsutfrågning om Afghanistan Inledning Anders Karlsson sförsvarsutskottets ordförande Föredrag av Sverker Göranson

2009-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:45 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6. Föredragning 11.00 Försvarsminister

2009-11-12 10:45:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Granskning FöU1 Grankning av utkast till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, allmän information 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet GU- 4. Justering av bet. 2009/10:AU3

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2009/10:AU4 En förenklad semesterlag, m.m. EMD- 4. Avrapporteringar 5. Justering

2009-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning FöU1 Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU1

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Claes Stråth åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet GU-

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om verksamheten i Afghanistan. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Kristian Persson och Ingrid Boström, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF 2. Kanslimeddelanden

2009-10-22 10:00:00