Dokument & lagar (167 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:49 Fredag 2018-04-27 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:49 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:49 Datum och tid: 2018-04-27 13:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2018-04-27 13:00:00

Utskottsmöte 2017/18:48 Torsdag 2018-04-26 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:48 Datum och tid: 2018-04-26 08:30 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Några ändringar i riksdagsordningen KU26 Justering Framst. 2017/18:RS5 och motion Föredragande: JJ 4. Ett utvidgat straffrättsligt

2018-04-26 08:30:00

Utskottsmöte 2017/18:47 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:47 Datum och tid: 2018-04-24 11:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Fri- och rättigheter, m.m. KU34 Justering Motioner Föredragande:

2018-04-24 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:46 Måndag 2018-04-23 kl. 12:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:46 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:46 Datum och tid: 2018-04-23 12:30 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2018-04-23 12:30:00

Utskottsmöte 2017/18:45 Torsdag 2018-04-19 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:45 Datum och tid: 2018-04-19 08:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess KU40 Fråga om att ge andra utskott tillfälle att yttra sig över prop.

2018-04-19 08:00:00

Utskottsmöte 2017/18:44 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:44 Datum och tid: 2018-04-17 11:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Fri- och rättigheter, m.m. KU34 Fortsatt beredning Motioner

2018-04-17 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:43 Torsdag 2018-04-12 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:43 Datum och tid: 2018-04-12 08:30 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Ny dataskyddslag KU23 Justering Prop. 2017/18:105 och motion Föredragande: JFG 3. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet ny säkerhetsskyddslag

2018-04-12 08:30:00

Utskottsmöte 2017/18:41 Onsdag 2018-03-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41 Datum och tid: 2018-03-28 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Kommunala och regionala frågor KU33 Justering Motioner Föredragande: EL 6. Översyn

2018-03-28 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:40 Tisdag 2018-03-27 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40 Datum och tid: 2018-03-27 10:30 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2018-03-27 10:30:00

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-03-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39 Datum och tid: 2018-03-22 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Val av stf JO Beslut Föredragande: PN 5. Kommunala och regionala frågor

2018-03-22 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:38 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38 Datum och tid: 2018-03-20 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ny dataskyddslag KU23 Beredning Prop. 2017/18:105 och motion Föredragande: JFG 5. Anpassning av valdatabaslagen

2018-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:37 Torsdag 2018-03-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37 Datum och tid: 2018-03-15 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. Fri- och rättigheter, m.m. KU34 Fortsatt beredning

2018-03-15 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:36 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36 Datum och tid: 2018-03-13 11:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner KU14

2018-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34 Datum och tid: 2018-03-08 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Författningsfrågor KU36 Beredning Motioner Föredragande: ACB 5. Granskning

2018-03-08 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-02-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30 Datum och tid: 2018-02-15 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Kommunala och regionala frågor KU33 Motioner Föredragande: EL 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. KansliPM 3. Utkast och motioner 4. Se särskild

2018-02-15 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:29 Tisdag 2018-02-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29 Datum och tid: 2018-02-13 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Se särskild

2018-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-02-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28 Datum och tid: 2018-02-08 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Inkomna skrivelser Utkast till ärende-och sammanträdesplan 3. Se särskild

2018-02-08 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:35 Måndag 2018-03-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35 Datum och tid: 2018-03-12 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2018-03-12 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:56 Torsdag 2018-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:56 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:56 Datum och tid: 2018-05-31 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. En stärkt minoritetspolitik KU44 Justering Prop. 2017/18:199 och motioner Föredragande: JD 4. Uppskov med behandlingen av vissa

2018-05-31 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:42 Tisdag 2018-04-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:42 Datum och tid: 2018-04-10 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Anpassning av valdatabaslagen till EU:s dataskyddsförordning KU24 Justering Prop. 2017/18:115 Föredragande: JFG

2018-04-10 11:00:00