Dokument & lagar (259 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 201709-26 TID 11:0012:00 12:1513:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Parentation För att hedra minnet av ledamot Börje Vestlund inleddes sammanträdet med parentation. 2 Information inför IMF och Världsbankens årsmöte Information inför IMF:s

2017-09-26

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1 DATUM 201709-21 TID 09:3010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Utskottet informerades om att: föredragande Ingrid Svensson och handläggare Ludwig Höghammar Mitkas påbörjat sina anställningar vid kansliet. det från IPU-delegationen

2017-09-21

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 201712-14 TID 08:3010:18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa handlingar relaterade till kampanjen för Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd Utrikesminister Margot Wallström, politiskt sakkunnig Louise Bjarke, rättschef Elinor Hammarskjöld och

2017-12-14

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21 DATUM 20180208 TID 09:3010:00 14:1515:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:20. 2 Stärkt exportkontroll av krigsmateriel UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:32 och

2018-02-08

Redogörelse 2017/18:RS3

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2017 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete under 2017.

Sista motionsdag: 2018-03-05

Redogörelse 2017/18:RS3 (pdf, 340 kB)

Redogörelse 2017/18:RS2

Redogörelse till riksdagen 2017/18:RS2 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska delegationens arbete under 2017 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Sista motionsdag: 2018-03-05

Redogörelse 2017/18:RS2 (pdf, 3815 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 20180123 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från Tf. enhetschef Tomas Wiklund och Tf. gruppchef för säkerhetsrådssamordningen Ditte Egnell, båda

2018-01-23

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20 DATUM 20180201 TID 08:0008:50 09:0009:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet medgav att näringsutskottets ledamöter Hans Rothenberg MHåkan Svenneling VÅsa Eriksson SDavid Lindvall SPatrik Engström S och Lorentz Tovatt MP samt

2018-02-01

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18 DATUM 2018-01-18 TID 09:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av viceordförande Utskottet beslutade att välja Jonas Jacobsson Gjörtler M till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Information om ny extra medarbetare

2018-01-18

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 201712-07 TID 09:3010:45 10:5011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC och FAC-utveckling Information inför utrikesrådet FAC och FAC-utveckling från Kabinettssekreterare Annika Söder, statssekreterare Ulrika Modéer, ministerråd

2017-12-07

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 20171130 TID 09:3009:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:13. 2 Kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2017 650. Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2017-11-30

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 20171205 TID 11:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:14. 2 Kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2017 650. Utskottet justerade utlåtande 2017/18:UU4.

2017-12-05

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 201710-17 TID 11:0011:35 12:0013:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och Barentsrådet samt pågående svenska ordförandeskapet i CBSS Information om svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

2017-10-17

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 20171123 TID 09:3010:23 10:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 Utgiftsområde 5. Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU1 M-SD- och KD-ledamöterna

2017-11-23

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 20171010 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Information om Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering från utrikesrådet Anna-Karin

2017-10-10

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 20170928 TID 09:3010:05 13:0014:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ett permanent strukturerat samarbete Pesco Information om Pesco från utrikesrådet Anna-Karin Eneström, politiskt sakkunnig Louise Bjarke och kansliråd Daniel Olsson, samtliga från

2017-09-28

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 20171012 TID 09:3011:10 11:2512:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Brexit Information om Brexit från statssekreterare Hans Dahlgren, Brexit-ambassadör Jan Olsson och kansliråd Maria Ermanno Fäldner, samtliga från Statsrådsberedningen. Ledamöternas

2017-10-12

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 201710-19 TID 09:3010:25 10:3010:45 10:5511:25 11:3012:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens utvecklingssamarbete Utgiftsområde 7 Information om Riksrevisionens utvecklingssamarbete utgiftsområde 7 från riksrevisor Helena Lindberg

2017-10-19

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 20171128 TID 11:0011:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12 och besöksprotokoll 2017/18:2. 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2017-11-28

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 20171116 TID 09:3010:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10 2 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 Utgiftsområde

2017-11-16