Dokument & lagar (308 träffar)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-11-29 TID 11.1911.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:8. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Regeringens

2016-11-29

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-11-22 TID 11.2312.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:7. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Proportionalitetsbedömning

2016-11-22

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-11-10 TID 9.519.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:6. 2 Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet.

2016-11-10

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2017-01-26 TID 09.2009.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:16. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Statsrådet

2017-01-26

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2017-01-24 TID 11.5311.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:15. 2 Granskningsärende 12 Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund Utskottet

2017-01-24

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:15 DATUM 2017-01-19 TID 09.4410.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:14. 2 Granskningsärende 12 Utrikesminister Margot Wallströms relation till ett fackförbund Utskottet

2017-01-19

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2016-12-15 TID 09.0009.05 11.2011.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade förslag till granskningsbetänkande. Utskottet justerade

2016-12-15

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-12-01 TID 09.4410.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:9. 2 Proportionalitetsbedömning vid inskränkningar av den kommunala självstyrelsen Utskottet behandlade

2016-12-01

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19 DATUM 2017-02-02 TID 10.2610.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:18. 2 Granskningsärende 20 Ministerns för internationellt utvecklingssamarbete och klimat agerande

2017-02-02

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-10-11 TID 12.0512.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:2. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet.

2016-10-11

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-11-08 TID 12.1012.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:5. 2 Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet.

2016-11-08

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-10-25 TID 12.2312.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:3. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Landsbygdsministerns

2016-10-25

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-27 TID 10.1410.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:4. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Statsministerns

2016-10-27

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-29 TID 10.0210.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:1. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Justitie-

2016-09-29

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-04-07 TID 09.0010.03 10.0711.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Utskottet höll en offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah

2017-04-07

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-04-06 TID 09.4409.47 10.0010.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:29 och 2016/17:30. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan

2017-04-06

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-21 TID 11.1912.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:20. 2 Granskningsärende 27 Dåvarande migrationsministerns uttalande om uppehållstillstånd för lokalanställda

2017-02-21

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-16 TID 09.2310.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 26 Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade

2017-02-16

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-14 TID 11.4012.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden hälsade föredraganden Christina Ribbhagen från näringsutskottet välkommen. Christina ska tjänstgöra som extra föredragande i kansliet under

2017-02-14

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-04-04 TID 11.0011.47 12.5113.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg Utskottet höll en offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael

2017-04-04