Dokument & lagar (64 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:23

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om ersättningsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-04-09 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:22

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:57 om återvinning av säkerhet i konkurs samt justering av förslag till utskottets betänkande

2002-04-02 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om konsumenträttsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om nya förmånsrättsregler samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:21

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:21 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2001/02:132 om direktivet om sena betalningar Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2002-03-21 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:20

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor bl.a. uppköpserbjudanden, röstvärdesdifferentiering och europakooperativ Företrädare för Justitiedepartementet

2002-03-19 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:19

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av proposition 2001/02:57 om återvinning av säkerhet i konkurs Anm Propositionen har ej föranlett något motionsyrkande.

2002-03-12 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:9

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om äktenskap, partnerskap och samboende, m.m. Anm Utfrågning äger rum med departementsrådet Dag Mattsson

2001-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:8

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om vårdnad och umgänge, m.m. Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Norin 3. Behandling av motioner om

2001-11-29 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:7

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl. 11.00 Företrädare för Justitiedepartementet enheten för immaterialrätt och transporträtt 2. Justering av protokoll

2001-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:6

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor på konsumentområdet kl. 11.00 Statssekreteraren Hans-Erik Holmqvist m.fl. Justitiedepartementet konsumentenheten Bilagor: se bilageförteckning

2001-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:5

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. under återstoden av hösten 2001 Bilagor: se bilageförteckning

2001-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:4

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:134 om underhåll till barn som fyllt 18 år samt justering av förslag till utskottet betänkade

2001-11-01 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:3

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utfrågning av företrädare för Sveriges Konsumenter i Samverkan Ordföranden Bengt Ingerstam 3. Uppvaktning av företrädare för Svensk Energi

2001-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:2

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utfrågning av företrädare för Sveriges Konsumentråd Generalsekreteraren Marie Sälmark 3. Fortsatt behandling av fråga om remiss av motioner

2001-10-18 09:00:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande ärvdabalken och namnlagen samt justering av förslag till utskottets betänkande

2002-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl. 11.00 Företrädare för Justitiedepartementet konsumentenheten 2. Justering av protokoll 3. Fortsatt behandling

2002-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av regeringens skrivelse 2001/02:68 om konsumenterna och miljön jämte de med anledning av skrivelsen väckta motionerna

2002-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för utskottets sammanträden m.m. under återstoden av våren 2002 Bilagor: se bilageförteckning

2002-02-05 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:13

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av motioner om konsumenträttsliga frågor Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Anders Norin 3. Föredragning av motioner

2002-01-29 11:00:00