Dokument & lagar (50 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:50

1 Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24 juli 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 20-22 september 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 och 6 oktober 2006 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Välkomna Vi börjar med föredragningslistans

2006-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:49

1 Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 10 och 11 juli 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 25 september 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Godmorgon Mötet är härmed öppnat.Sven-Eric

2006-09-22

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:48

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Kabinettssekreterare Hans Dahlgren och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 17 och 18 juli 2006 Återrapport från ministerrådsmöte den 1 augusti 2006 Återrapport från ministerrådsmöte den 25 augusti 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2006-09-08

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:47

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson Information och samråd inför extra ministerrådsmöte den 25 augusti 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesministern och medarbetare välkomna. Anf. 2  Utrikesminister JAN ELIASSON sTackar. Anf. 3  ORDFÖRANDEN: Vi har en punkt på dagordningen. Det

2006-08-24

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:46

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson Statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2006 Återrapport från ministerrådsmöte den 29 juni 2006 WTO Information och samråd inför ministerrådsmöte den 17 och 18 juli 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar

2006-07-14

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:45

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 7 juni 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 11 juli 2006 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Då ber jag att få öppna sammanträdet. Vi hälsar finansminister Pär Nuder med medarbetare välkomna. Då ska vi gå in på föredragningslistan. Punkt

2006-07-07

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:44

1 Miljö Statssekreterare Krister Nilsson Återrapport från ministerrådsmöte den 9 mars 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 19 och 20 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 27 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreteraren med medarbetare välkomna. Vi börjar som vanligt med

2006-06-21

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:43

1 Jordbruk och fiske Statssekreterare Ingrid Petersson Återrapport från ministerrådsmöte den 22 maj 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 28-30 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 19 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då ber vi statssekreteraren med medarbetare att komma in. Välkomna

2006-06-16

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:42

1 Europeiska rådet Statsminister Göran Persson Utrikesminister Jan Eliasson Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat 09.00 och mötet är öppnat. Jag vill till att börja med hälsa alla välkomna, och särskilt statsministern och utrikesministern

2006-06-13

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:41

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson och Statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 15 maj 2006 Yttre frågor Återrapport från informellt ministerrådsmöte den 27 och 28 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 12 och 13 juni 2006 Anf.

2006-06-09

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:40

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 5 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 juni 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna Vi börjar med återrapporten. Finns det något särskilt att lyfta fram Anf. 2  Finansminister PÄR NUDER sSvar nej. Anf. 3  ORDFÖRANDEN: Finns det

2006-06-02

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:39

1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik och folkhälsa Statsrådet Morgan Johansson Återrapport från ministerrådsmötena den 9 december 2005 och den 10 mars 2006 samt från informella ministerrådsmöten den 24 februari 2006 och den 25-26 april 2006 Information och samråd inför

2006-05-31

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:38

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 15 maj 2006 allmänna frågor Information och samråd inför informellt ministermöte den 27 och 28 maj 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Mötet är öppnat. Vi ska börja med att hälsa utrikesministern

2006-05-24

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:37

1 Konkurrenskraft Näringsminister Thomas Östros Återrapport från ministerrådsmöte den 13 mars 2006 samt från informellt ministermöte den 21 och 22 april 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar näringsministern och medarbetare välkomna. Vi börjar som vanligt

2006-05-19

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:36

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statssekreterare Lars Danielsson Kabinettssekreterare Hans Dahlgren Återrapport från ministerrådsmöte den 10 april 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 15 och 16 maj Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Vi börjar som vanligt med allmänna

2006-05-12

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:35

1 Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 14 mars 2006 samt information om informellt ministermöte den 7 och 8 april 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 maj 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Så hälsar vi finansministern med medarbetare välkomna. Vi börjar som vanligt med en

2006-04-28

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:34

1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Återrapport från ministerrådsmöte den 20 mars 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 25 april 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Godmorgon Mötet är öppnat. Vi ber jordbruksministern att komma in. Jordbruksministern med medarbetare hälsas välkomna. Vi

2006-04-21

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:33

1 Höjning av viseringsavgifter Statsrådet Barbro Holmberg Information och samråd rörande viseringsavgifter Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna. Det är en fråga det gäller. Det handlar om viseringsavgifter. Varsågod och berätta lite om läget. Anf. 2  Statsrådet BARBRO HOLMBERG sSom ni kommer ihåg var det Frankrike som initierade

2006-04-07

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:32

1 Transport, telekommunikationer och energi transport och telekommunikation Statsrådet Ulrica Messing Återrapport från ministerrådsmöte den 1 och 5 december 2005 transport och telekommunikation Information och samråd inför ministerrådsmöte den 27 mars 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Mötet är öppnat. Vi kastar oss

2006-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:31

1 Europeiska rådet Statsminister Göran Persson Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 23 och 24 mars 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar alla välkomna, särskilt statsministern med medarbetare, till dagens öppna sammanträde vid riksdagens EU-nämnd. I dag har statsministern kommit till nämnden för att

2006-03-21

Paginering