Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (5 269 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:702 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:702 Tulltjänstemäns möjlighet att utföra sitt arbete av Sten Bergheden M till Finansminister Magdalena Andersson S Smugglingen av illegala skjutvapen till Sverige är ett stort problem, och varken polisen eller tullen har i dag möjlighet att helt stoppa införseln. Tullverket har enligt lokaltidningen i Ystad

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:702 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:701 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:701 Nolltolerans mot barnäktenskap av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Regnér S Att gifta bort barn vid mycket ung ålder, ibland barn som inte ens nått puberteten, är vanligt i flera delar av världen, inte minst i Sydasien och Afrika söder om Sahara men också i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:701 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:700 av Daniel Bäckström (C)

Fråga 2016/17:700 Skogsstyrelsens kontor på landsbygden av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ett av Landsbygdskommitténs förslag var att landsbygden ska ha tillgång till statlig service. Trots betänkandet som regeringen ställer sig bakom fortsätter flera myndighetskontor att läggas ned på mindre orter.

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:700 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:699 Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden av Gunilla Nordgren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket säger för närvarande upp ett antal upphandlade asylboenden och flyttar människor till sina egna anläggningar. Förflyttningen innebär att

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:673 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:673 Avskaffande av reglerna om danstillstånd av Jenny Petersson M till Statsrådet Anders Ygeman S I Sverige pågår ett illegalt dansande. Detta måste stoppas genom ett avskaffande av danstillståndet. För att dansa på en krog krävs kommunens tillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:673 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:633 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:633 Sjuksköterskeflykten från landstingen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Enligt aktuella uppgifter i tidningen Vårdfokus ökar nu kraftigt andelen sjuksköterskor som säger upp sina anställningar i landstingen. Det handlar i vissa landsting om en fördubbling. Denna sammanställning

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:633 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:632 Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift av Jamal El-Haj S till Finansminister Magdalena Andersson S Som IF Metallare och socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att alla är medlemmar i en fackförening och dess a-kassa. Även företagare bör, inte minst för sin egen skull, vara med i en a-kassa.

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:631 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:631 Gemensam skolundervisning av Elisabeth Svantesson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP I Sverige ska ingen kunna ta sig rätten att neka sin dotter att leva i ett jämställt samhälle. Flickor och pojkar ska delta i skolundervisning tillsammans och på lika villkor. Det är en brist att den svenska

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:631 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:669 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:669 Nya 3:12-regler av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Den tidigare alliansregeringen valde att tillsätta en utredning som skulle se över de så kallade 3:12-reglerna i syfte att underlätta generationsskiften i mindre företag. Den nuvarande regeringen valde att ändra uppdraget för

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:669 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 72 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:667 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:667 Paracetamolförgiftning av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 1 november 2015 införde regeringen ett förbud mot försäljning av paracetamol i tablettform på andra försäljningsställen än apotek. Detta beslut genomfördes av regeringen utan hänsyn tagen till vetenskaplig forskning och

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:667 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:666 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2016/17:666 Europakonventionen av Christina Höj Larsen V till Utrikesminister Margot Wallström S Jag har tidigare frågat utrikesminister Margot Wallström om ministern avser att verka för att Sverige står upp för Europakonventionen och principerna i den samt aktivt motarbetar en förändring av konventionen skriftlig

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:666 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:664 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:664 Försenade utbetalningar av stöd från Jordbruksverket av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Stödet till landets lantbrukare har kraftigt försenats på grund av utveckling och byggande av it-system på Jordbruksverket. Jordbruksverket hade i november förra året betalat ut ca 65 procent av den

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:664 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:663 Utvisning på grund av brott av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt SVT Nyheter den 10 januari har 188 personer som dömts till utvisning släppts fria i Sverige efter avtjänat straff eftersom de inte gått att utvisa efter avtjänat straff. 54 av dessa utvisningsdömda

Inlämnad: 2017-01-17 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:663 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:662 av Annika Eclund (KD)

Fråga 2016/17:662 Stöd till ämnesföreningar av Annika Eclund KD till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Förra året avslutades med ett par goda nyheter för Skolsverige. Både Timss- och PISA-undersökningarna visade på positiva trendbrott efter decennier av sjunkande resultat. Allt talar för att det beror på det tydliga

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:662 av Annika Eclund (KD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:659 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:659 Stenkastning mot poliser av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 23 december 2016 avkunnade Solna tingsrätt en dom som har fått starka reaktioner. En ung man blev dömd till ett kortare fängelsestraff för bland annat trafikbrott och våldsamt motstånd. Vad han däremot

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:659 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:658 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:658 Den iranska diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna av Birgitta Ohlsson L till Statsminister Stefan Löfven S Den 1112 februari reser statsminister Stefan Löfven med en näringslivsdelegation till Iran. Landet har sedan kärnvapenavtalet påbörjat en långsam process för att kanske närma sig resten

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:658 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:657 av Roza Güclü Hedin (S)

Fråga 2016/17:657 Förskola för alla av Roza Güclü Hedin S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Tidningen Metro har nyligen visat att flera barn har blivit av med sin förskoleplats med anledning av att deras föräldrar inte har betalat förskoleavgiften. Naturligtvis är det viktigt att familjer sköter sin ekonomi,

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:657 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2016/17:656 Ledtider vid bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringen presenterade för över ett halvt år sedan ett bostadspolitiskt paket med förslag till 22 steg för fler bostäder. Ett av stegen fanns under rubriken Kortare ledtider och handlade om en utvecklad översiktsplanering.

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:656 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2016/17:655 Internationella förskolor av Camilla Waltersson Grönvall M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Alla världens länder konkurrerar om att attrahera nya, och behålla befintliga, talanger. Samtidigt är kompetensrörligheten över gränserna i sig viktig. För att kunna vara en relevant aktör på denna

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:654 av Ola Johansson (C)

Fråga 2016/17:654 Dubbelreglering vid byggnation av cisterner av Ola Johansson C till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 9 juni 2015 interpellerade jag med dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan om problematiken kring dubbelreglering vid byggnation av cisterner. Dubbelregleringen innebär att det i praktiken är omöjligt

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:654 av Ola Johansson (C) (pdf, 92 kB)