Dokument & lagar (107 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischef Bengt Svenson med medarbetare informerar 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 januari 2009.

2009-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 december 2008 och den 22 januari 2009. 2. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet justering Utskottet

2009-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 9 december 2008. 2. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Utskottet behandlar regeringens proposition

2009-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 2 december 2008. 2. Besök från Brottsförebyggande rådet ca 45 min Generaldirektör Jan Andersson med medarbetare

2008-12-16 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök från Australiens ambassad Vice konsul Tara Leaney lämnar en allmän information om Australien. 2. Besök från Nya Zeelands ambassad ca 11.45 Ambassadör

2008-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 och den 20 november 2008. 2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet justering Utskottet fortsätter behandlingen av

2008-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL justering 2. KU4 Ändringar i vallagen föredr. LW justering 3. KU6 Allmänna helgdagar föredr. ML fortsatt

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU3 Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten föredr. TL justering 4. EU-bevakning

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU4 Ändringar i vallagen föredr. LW beredning 3. Granskning av regeringen 4. Övriga ärenden Bilagor 2. Utkast, prop.2008/09:42, motioner 3. Se särskild

2008-10-30 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU3y Lissabonfördraget föredr. PN justering 2. KU2 Utökat elektroniskt informationsutbyte föredr. KÖ justering 3. KU1y Yttrande om ramen för utgiftsområde

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. KU3y Lissabonfördraget föredr. PN fortsatt beredning 3. Val av JO och ställföreträdande JO. 4. Övriga ärenden Bilagor 1. PM förslag till forskningsöversikt 2. Utkast delas ut under

2008-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Överläggning angående öppenhetsförordningen Justitieministern Beatrice Ask kommer kl. 11:00 Rättschefen Per Hall Kanslirådet Maria Hellberg Rättssakkunnige

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen föredr. KD 4. Propositionsavlämnandet föredr. ML 5. Rutiner i regeringsarbetet i fråga om

2008-10-16 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation föredr. KD 4. Regeringsprotokollen föredr. KD 5.

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Granskning av regeringen 3. KU12 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Riksdagens ombudsmän kommer kl 09:30 4. Övriga ärenden Bilagor 2. Se särskild föredragningslista 3. Tidigare utsänt

2008-11-20 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen föredr. KD 4. Vissa förvaltningsärenden föredr. LW 5. Propositionsavlämnandet föredr. ML

2008-09-18 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.30 Statssekreterare Ingrid Eiken och rättschef Knut Wiebull informerar om regeringens budgetförslag på kulturens område 2. Justering

2008-11-20 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Preliminär justering av förslag till avsnitten 1, 2, 2.3, 6 och 7 av betänkande 2008/09:KrU1 utgiftsområde 17 Kultur,

2008-11-18 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:4 bifogas 2. Ev. yttrande till jusitieutskottet över proposition 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution

2008-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 för 2009 proposition 2008/09:1

2008-10-28 11:00:00