Dokument & lagar (207 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Information angående arbetsordningarna för rådet och Europeiska rådet Statssekreteraren Gustaf Lind och departementsrådet Torbjörn Haak, Statsrådsberedningens

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2009/10:8 bifogas 2. Föredragning och preliminär ställning KrU5 Proposition 2009/10:3 Tid för kultur

2009-11-19 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU Forskarhearing med professor Ulf Bernitz universitetslektor Eva Edwardsson regeringsrådet Henrik Jermsten

2009-11-19 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU2 Utg.omr. 7 Internationellt bistånd EK 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokollen 2009/10:6 och 2009/10:7 bifogas 2. Uppvaktning Representanter från Svenska Bokhandlareföreningen uppvaktar

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU9 Obligatoriskt utgiftstak föredr. TL justering 5. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr.

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 14:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Övrigt

2009-11-12 14:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Villkorad justering av utkast till betänkande 2009/10:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan MB 2. Föredragning inför GAERC-möte

2009-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning Funktionshindrade och scenrummet Program Presentation av talarna och övriga inbjudna Hallundadeklarationen Deltagarlista delas vid utfrågningen

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU7 Trossamfund föredr. KD justering 4. KU13 Utnämningspolitiken föredr. TL beredning 5. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragningar om Riksrevisionens granskning av Swedfund RiR 2009:4 kl. 11.00 Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare, RiR kl.

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU6 Sammanträdesarvoden till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m. föredr. ÅM justering 5. KU4

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU4y konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. föredr. ÅM justering 4. KU7 Trossamfund föredr.

2009-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Svenska kyrkan Generalsekreterare Lars Friedner, Svenska kyrkan, samt ledamöter i kyrkostyrelsen uppvaktar utskottet med anledning av den

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL fortsatt beredning 5. KU8 Förenklat trossamfundsregister

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU6 Europarådet JM 2. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU7 OSSE JM 3.

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:4 av den 20 oktober 2009 Protokollet bifogas 2. Uppvaktning med anledning av proposition

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. 1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL Riksdagsdirektören Anders Forsberg kommer kl. 09:00 Administrative direktören Per Bengtsson Ekonomichefen

2009-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Utrikesutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om översynen av utrikesförvaltningen Utredare Peter Egardt Utredningssekreterare Anna Hammargren kl. 12.00 2. Justering

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:3 av den 15 oktober 2009 Protokoll 2009/10:3 bifogas 2. Justering av yttrande KrU1y

2009-10-20 11:00:00