Dokument & lagar (5 543 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:13 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2016/17:13 Eget företagande av Annika Qarlsson C till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Upphandling och avtal för att starta eget gjordes av Arbetsförmedlingen för 3,5 år sedan. Upphandlingen gällde dels bedömningar, uppföljningar och mentorskap för dem som beviljats stöd, dels gällde det

Inlämnad: 2016-09-15 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:13 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:12 av Karin Enström (M)

Fråga 2016/17:12 Sveriges Arktisstrategi av Karin Enström M till Utrikesminister Margot Wallström S Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna påverkar Arktis. Men issmältningen har också inneburit möjligheter. Naturresurser i området har blivit mer tillgängliga, och handelsvägar kan nu användas under en längre

Inlämnad: 2016-09-15 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:12 av Karin Enström (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:11 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2016/17:11 Auktioneringen av 700-megahertzbandet av Anders Åkesson C till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 31 mars 2017 planeras det så kallade 700-megahertzbandet att frigöras för mobilt bredband. Detta är en förutsättning för att kunna förbättra mobiltäckningen och kapaciteten för mobil kommunikation i hela landet

Inlämnad: 2016-09-15 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:11 av Anders Åkesson (C) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:10 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2016/17:10 Rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Isabella Lövin MP Inom Sveriges internationella bistånd pågår sedan 2006 ett omfattande arbete med att förtydliga styrdokument, regleringar och arbetsprocesser. Alliansregeringen slog fast en biståndspolitisk

Inlämnad: 2016-09-14 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:10 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:418 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:418 Ändrade förutsättningar för studerande av Cecilia Widegren M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Den 28 november 2016 fattade styrelsen för Universitets- och högskolerådet, UHR, beslut att redan påbörjade gymnasiestuderande vid International Baccalaureate, IB-programmet, får ändrade förutsättningar

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:418 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:417 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2016/17:417 Tillväxten för RUT av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Almega presenterade nyligen en rapport om utvecklingen av RUT-avdraget under 2016. Rapporten visar att under perioden januari till juli var den genomsnittliga tillväxten i branschen 1 procent. Den förväntade tillväxten för

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:417 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:416 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:416 Insatser mot id-kapningar av Erik Bengtzboe M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bedrägerier av olika slag har de senaste åren varit ett växande problem. Inte minst har så kallade id-kapningar riktade mot privatpersoner ökat kraftigt. Detta brott skapar stora problem för den drabbade,

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:416 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:415 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:415 Frigivningen av Mohammed Habib al-Muqdad av Erik Bengtzboe M till Utrikesminister Margot Wallström S Ett flertal svenskar sitter i dag olovligt eller på obefintlig grund frihetsberövade runt om i världen, och en av svensk utrikespolitiks främsta arbetsuppgifter bör rimligen vara att bevaka deras ärenden

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:415 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:414 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:414 Insatser mot minskade skadeverkningar av tobaksbruk av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Gabriel Wikström S De samhälleliga och personliga kostnaderna till följd av tobaksbruk är stora runt om i hela världen. Sverige är tack vare en lägre andel rökare än andra jämförbara länder mindre hårt drabbat än

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:414 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:413 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2016/17:413 Välfärdsföretags kapitalbindning i fastigheter av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Privata utförare av välfärdstjänster fyller i dag en enormt viktig funktion för att Sverige ska fungera. Hundratusentals elever går dagligen till en friskola. Miljontals läkarbesök genomförs årligen

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:413 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:412 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:412 E-hälsofrågan av Cecilia Widegren M till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringen förbereder nu nästa steg av alliansregeringens digitaliseringsstrategi. En del av det arbetet bör fokusera på hur olika strategier ska genomföras, till exempel hur regeringens och riksdagens beslut att Sverige ska bli världsbäst

Inlämnad: 2016-11-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:412 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:411 av Roger Haddad (L)

Fråga 2016/17:411 Kommande anslag för polisen av Roger Haddad L till Statsrådet Anders Ygeman S Det har kommit till vår kännedom inom Liberalerna att polisen nu påbörjar sina instruktioner till polisregionerna inför budget- och verksamhetsåret 2017. Uppgifter från Region Syd hävdar att polisen ska spara 300 miljoner kronor

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:411 av Roger Haddad (L) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S)

Fråga 2016/17:410 Djurskyddsarbetet i EU av Elin Lundgren S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På ministermötet i mitten av november lyfte ministern upp frågan om djurtransporterna i Europa. Det gjordes med anledning av hur undermåliga dessa transporter många gånger är. Det gläder mig att det gjordes och att frågan verkar

Inlämnad: 2016-12-01 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:409 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2016/17:409 Återsändande av asylsökande till Afghanistan av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I oktober i år skrev den svenska regeringen på ett avtal med Afghanistan om återsändande av asylsökande som inte beviljats asyl. Då hade Sverige genomfört omkring 700 återsändanden

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:409 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:408 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2016/17:408 Ytterligare skärpning av vapenlagstiftningen av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom. Brottslighet kan aldrig tolereras. De senaste cirka tio åren har riksdagen fattat en rad viktiga beslut för att bekämpa allvarlig brottslighet.

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:408 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:407 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2016/17:407 Påverkansarbete inom EU av Jörgen Warborn M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har backat från sitt tidigare beslut och sänkt den energiskatt på solel som regeringen själv införde. När regeringen införde skatten hävdades att detta var för att möta krav från EU-kommissionen. För att

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:407 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:405 Skriftliga avtal vid telefonförsäljning av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Julfilmsserien Fröken Frimans krig handlar om hur kvinnor tog strid mot dåliga varor och skumma krediter för sin tids fattiga. Dagens konsumentrörelse tar strid mot de företag inom telemarketingbranschen som kränger

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:405 av Peter Persson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:404 av Tina Ghasemi (M)

Fråga 2016/17:404 Översyn av reavinstskatten av Tina Ghasemi M till Finansminister Magdalena Andersson S Bristen på bostäder som råder på många håll i landet är ett av våra största samhällsproblem. Den skapar hinder för möjligheter och livschanser. Den står i vägen för drömmar att bli verklighet. Den gör det svårt för

Inlämnad: 2016-11-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:404 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:403 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:403 Enqa och kvalitetssäkringssystemet av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Under senhösten 2016 har Universitetskanslersämbetet UKÄ lämnat över ett nytt system för att utvärdera kvaliteten i högre utbildning till regeringen. Ett system som ska vara anpassat till de vedertagna europeiska

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:403 av Betty Malmberg (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:402 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2016/17:402 Övergångsbestämmelser för EB- och IB-elever av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Universitets- och högskolerådet UHR har beslutat att skriva ned meritvärdet för elever som läser till en examen antingen inom Europaskolan EB eller på IB-programmet. Nedvärderingen av elevernas

Inlämnad: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:402 av Betty Malmberg (M) (pdf, 80 kB)