Dokument & lagar (5 543 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:772 av Annicka Engblom (M)

Fråga 2016/17:772 Kompensatoriska åtgärder till polisen av Annicka Engblom M till Statsrådet Anders Ygeman S Det ryska gasföretaget Nord Stream är inte som andra energiföretag. Det är majoritetsägt av Rysslands största företag, Gazprom, som i sin tur styrs av den ryska statsledningen. Företagsledningarna i både Gazprom

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:772 av Annicka Engblom (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:771 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:771 Stärkt patientlag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:771 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:770 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:770 Sjunkande sysselsättningsgrad bland äldre av Sten Bergheden M till Finansminister Magdalena Andersson S Efter cirka 10 års positiv utveckling av sysselsättningen i gruppen 65 år och äldre märks under 2016 ett tydligt trendbrott: Sysselsättningsgraden har sjunkit. Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:770 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M)

Fråga 2016/17:766 Otryggheten i Stockholms tunnelbana av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Nya siffror från SL:s trygghetscentral visar att anmälningarna avseende narkotikarelaterade händelser under år 2016 ökade med närmare 150 procent jämfört med år 2015. Detta är en oroväckande utveckling, särskilt med

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:766 av Beatrice Ask (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:765 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2016/17:765 Statliga jobb i nordöstra Skåne av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S På mycket kort tid har nordöstra Skåne drabbats av flera besked om nedläggning av statlig verksamhet. Rekryteringsmyndigheten i Kristianstad ska flytta till Malmö, och nyligen meddelade statliga Apoteket

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:765 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:764 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:764 Innovationer inom nya teknikområden av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Ett företag i Skåne utvecklade ett system för att med hjälp av bildanalys ge en korrekt bild av hur parkeringsytor utnyttjas. Vid försöken monterades en kamera upp vid en parkeringsplats, och

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:764 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:763 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Om näringslivet ska fungera i hela landet måste vi ta vara på de förutsättningar som finns för ny produktion och nya jobb. Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Intresset

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:762 Jobbets vikt för det sociala livet av Sten Bergheden M till Statsrådet Åsa Regnér S Efter cirka 10 års positiv utveckling av sysselsättningen i gruppen 65 år och äldre märks under 2016 ett tydligt trendbrott: Sysselsättningsgraden har sjunkit. Siffrorna kommer från SCB:s arbetskraftsundersökning helårssiffror

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M)

Fråga 2016/17:761 EU:s relationer med Vitryssland av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S EU-kommissionen avser såvitt jag förstår att avskaffa de i dag gällande kvoterna på import av textilprodukter från Vitryssland i syfte att förbättra unionens bilaterala relationer med landet. Det förefaller

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:761 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:760 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:760 Palett för ett stärkt civilsamhälle av Saila Quicklund M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Den 25 februari förra året presenterades utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle Den 13 juli var sista dagen för berörda remissinstanser att svara på utredningen. Utredningen har

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:760 av Saila Quicklund (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:759 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2016/17:759 Bullerkrav för motorsporten av Saila Quicklund M till Miljöminister Karolina Skog MP Svenska Bilsportförbundet SBF varnar för att en föråldrad lagstiftning tvingar föreningar att lägga ned. Bakgrunden är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportsbanor, som för tillfället är över 30 år

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:759 av Saila Quicklund (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:758 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2016/17:758 Flyktingavtal med Libyen av Christina Höj Larsen V till Utrikesminister Margot Wallström S Sedan EU i mars ingick en överenskommelse med Turkiet, som syftar till att stoppa människor på flykt från att ta sig in i Europa, har allt fler flyktingar valt den ännu längre och farligare vägen mellan Libyen

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:758 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:756 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:756 Bosättningar och Jerusalem av Jamal El-Haj S till Utrikesminister Margot Wallström S Israeliska bosättningar avser samhällen och jordbruksenheter på mark som är ockuperad av staten Israel och befolkad av judar. De strider mot fjärde Genèvekonventionen, som förbjuder en ockupationsmakt att förflytta det

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:756 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:755 av Monica Haider (S)

Fråga 2016/17:755 Psykisk ohälsa i skolan av Monica Haider S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Utbildningsministern skrev ett inlägg på regeringens hemsida den 17 augusti 2016 om den psykiska ohälsan och skolans ansvar och arbete för att förhindra den psykiska ohälsan. Ministern har redovisat statistik att vart

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:755 av Monica Haider (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:754 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:754 Det svenska filmarvet av Anette Åkesson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Digitaliseringen påverkar många delar av samhället. Den 29 januari 2017 uppmärksammade Sydsvenskan i ett reportage att digitaliseringen av det svenska filmarvet går väldigt långsamt och att därför en stor

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:754 av Anette Åkesson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:753 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:753 Bostadsortens betydelse för väntetiden för cancerbehandling av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny delrapport för 2017 från Cancerfonden avseende lungcancervården har nu presenterats. Den förstärker

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:753 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:752 av Mats Persson (L)

Fråga 2016/17:752 Arbetsförmedlingens upphandlingar av Mats Persson L till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare. Å ena sidan finns arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist och arbetstagare som upplever att det är enkelt att hitta ett nytt arbete

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:752 av Mats Persson (L) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:751 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2016/17:751 Livsmedelsexport av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under alliansregeringen lanserade vi Matlandet Sverige, en heltäckande satsning som skapade 9 000 nya arbetstillfällen inom hela livsmedelskedjan. Satsningen förenklade flera krångliga regler och sänkte kostnaderna för exempelvis

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:751 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:750 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:750 SJ:s avgifter och äldre av Peter Persson S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Pensionärerna har reagerat på SJ:s nya biljettavgift och krav på mobilt bank-id. Runt 1 miljon människor i Sverige har inte internet, merparten av dem är 65 år och äldre. Dessutom är pensionärer en av de

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:750 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:749 av Johan Forssell (M)

Fråga 2016/17:749 Beslut om utvisning som inte verkställs av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i sitt svar på fråga 2016/17:663 svarat att det under 2016 verkställdes 752 utvisningsbeslut rörande personer som dömts till utvisning

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:749 av Johan Forssell (M) (pdf, 67 kB)