Dokument & lagar (148 träffar)

KU-anmälan 2008/09:15 (050-55-2008/09) av Sven-Erik Österberg (s)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot s Datum: 2008-09-19 Dnr 050-55-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av socialförsäkringsminister Christina Husmark-Perssons agerande för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att sköta sitt uppdrag. Många av de försämringar i de sociala trygghetsförsäkringarna

2008-09-19

KU-anmälan 2008/09:15 (050-55-2008/09) av Sven-Erik Österberg (s) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2008/09:14 (050-17-2008/09) av Thomas Bodström (s) och Anders Karlsson (s)

Anmälare: Thomas Bodström och Anders Karlsson, riksdagsledamöter s Datum: 2008-09-16 Dnr: 050-17-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning. Sakfrågan kring hur den svenska signalspaningen ska bedrivas torde vara väl känd för de flesta.

2008-09-16

KU-anmälan 2008/09:14 (050-17-2008/09) av Thomas Bodström (s) och Anders Karlsson (s) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2008/09:17 (050-2810-2008/09) av Alf Eriksson (s)

Anmälare: Alf Eriksson, riksdagsledamot s Datum: 2009-06-12 Dnr 050-2810-2008/09 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall Riksdagen har vid ett flertal tillfällen sedan 1997 och framåt beslutat att Vattenfall ska inta en aktiv roll i omställningen av den svenska energisektorn. Detta har lett fram

2009-06-12

KU-anmälan 2008/09:17 (050-2810-2008/09) av Alf Eriksson (s) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2008/09:14 (050-2441-2008/09) av Allan Widman (fp)

Anmälare: Allan Widman, riksdagsledamot fp Datum: 2009-04-29 Dnr 050-2441-2008/09 Mellan åren 1998 2002 importerade Sverige krigsmateriel. Vid tidpunkten gjordes uppenbarligen bedömningen att någon tullavgift inte behövde erläggas av den svenska staten för denna import. I juli 2005 stämmer dock EU-kommissionen Sverige

2009-04-29

KU-anmälan 2008/09:14 (050-2441-2008/09) av Allan Widman (fp) (pdf, 34 kB)

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp)

Anmälare: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot mp Datum: 2009-09-07 Dnr 050-3409-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av riksdagsbeslut gällande Rikstrafiken I Betänkande 2005/06 TU5 Moderna transporter, s 125, finns följande riksdagsbeslut: Resenärernas möjligheter att pendla över dagen till arbete

2009-09-07

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp) (pdf, 39 kB)

KU-anmälan 2008/09:20 (050-3339-2008/09) av Kalle Larsson (v)

Anmälare: Kalle Larsson, riksdagsledamot v Datum: 2009-08-27 Dnr 050-3339-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av Tobias Billströms agerande i samband med upprättandet och uppfyllandet av återtagandeavtal med Irak Sverige och Irak undertecknade den 18 februari 2008 ett avtal om återtagande av

2009-08-27

KU-anmälan 2008/09:20 (050-3339-2008/09) av Kalle Larsson (v) (pdf, 353 kB)

KU-anmälan 2008/09:19 (050-3316-2008/09) av Urban Ahlin (s)

Anmälare: Urban Ahlin, riksdagsledamot s Datum: 2009-08-24 Dnr 050-3316-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska ambassaden i Israel Aftonbladet publicerade en artikel om illegal organhandel i Israel på kultursidorna i måndagen den 17

2009-08-24

KU-anmälan 2008/09:19 (050-3316-2008/09) av Urban Ahlin (s) (pdf, 140 kB)

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m)

Anmälare: Fredrik Schulte, riksdagsledamot m Datum: 2009-09-11 Dnr 050-3445-2008/09 Begäran om granskning av ansvarigt statsråd i den förra socialdemokratiska regeringen med anledning av att felaktig information delgivits EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga Ja anmäler härmed till konstitutionsutskottet om granskning

2009-09-11

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2008/09:16 (050-2663-2008/09) av Max Andersson (mp)

Anmälare: Max Andersson, riksdagsledamot mp Datum: 2009-05-27 Dnr: 050-2663-2008/09 Begäran om granskning av kulturministerns uttalanden om Pirate Bay-målet Enligt regeringsformen ska statsråd inte utöva ministerstyre, och domstolarnas rättstillämpning i enskilda fall vara oberoende av andra myndigheter, däribland

2009-05-27

KU-anmälan 2008/09:16 (050-2663-2008/09) av Max Andersson (mp) (pdf, 42 kB)

KU-anmälan 2008/09:15 (050-2454-2008/09) av Fredrick Federley (c)

Anmälare: Fredrick Federley, riksdagsledamot c Datum: 2009-04-30 Dnr 050-2454-2008/09 Begäran om granskning av regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna och om att AP-fonderna bör verka för att de ersättningsprinciper som framgår av riktlinjerna tillämpas

2009-04-30

KU-anmälan 2008/09:15 (050-2454-2008/09) av Fredrick Federley (c) (pdf, 154 kB)

KU-anmälan 2008/09:18 (050-3200-2008/09) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot s Datum: 2009-08-05 Begäran om granskning av regeringens samråd med riksdagen rörande möjligheter för amerikanska myndigheter att ta del av hemliga uppgifter från svenska banker. Regeringen har en samrådsskyldighet med Riksdagen i frågor som ska beslutas i Europeiska unionens

2009-08-05

KU-anmälan 2008/09:18 (050-3200-2008/09) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 87 kB)

KU-anmälan 2008/09:16 (050-469-2008/09) av Elina Linna (v)

Anmälare: Elina Linna v Datum: 2008-10-24 Dnr 050-469-2008/09 Begäran om granskning av folkhälsominister Maria Larssons styrning av Smittskyddsinstitutet Efter generaldirektören för Smittskyddsinstitutet Ragnar Norrbys uttalande om att myndigheten inte vill hjälpa polisen med bevisföring mot en person misstänkt för

2008-10-24

KU-anmälan 2008/09:16 (050-469-2008/09) av Elina Linna (v) (pdf, 27 kB)

KU-anmälan 2008/09:22 (050-878-2008/09) av Margareta Israelsson (s)

Anmälare: Margareta Israelsson, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-04 Dnr 050-878-2008/09 Begäran om granskning av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroths handläggning av tilläggsbudget rörande Forum för levande historia I tilläggsbudgeten för 2008 prop. 2008/09:2 finns under utgiftsområde 17 anslaget 28:33 Forum för

2008-12-04

KU-anmälan 2008/09:22 (050-878-2008/09) av Margareta Israelsson (s) (pdf, 100 kB)

KU-anmälan 2008/09:21 (050-872-2008/09) av Lars Wegendal (s)

Anmälare: Lars Wegendal, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-02 Dnr 050-872-2008/09 Begäran om granskning av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroths handläggning av jävssituation på kulturdepartementet Presstödsfrågan har diskuterats livligt alltsedan den borgerliga regeringen tillträdde. Regeringen har intagit snart

2008-12-03

KU-anmälan 2008/09:21 (050-872-2008/09) av Lars Wegendal (s) (pdf, 75 kB)

KU-anmälan 2008/09:20 (050-856-2008/09) av Rossana Dinamarca (v)

Anmälare: Rossana Dinamarca Riksdagsledamot v Datum: 2008-12-02 Dnr 050-856-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ut utbildningsminister Jan Björklund med anledning av hans användande av Skolverket i syfte att analysera statistik i egen sak. I augusti 2008 sände i P1 en granskning av debatten

2008-12-02

KU-anmälan 2008/09:20 (050-856-2008/09) av Rossana Dinamarca (v) (pdf, 50 kB)

KU-anmälan 2008/09:23 (050-902-2008/09) av Marie Granlund (s)

Anmälare: Marie Granlund, riksdagsledamot s Datum: 2008-12-05 Dnr 050-902-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av forskningsmedel Undertecknad begär att riksdagens konstitutionsutskott granskar regeringens hantering av forskningsmedel. I budgetpropositionen för 2009 saknas en fullständig utfördelning

2008-12-05

KU-anmälan 2008/09:23 (050-902-2008/09) av Marie Granlund (s) (pdf, 91 kB)

KU-anmälan 2008/09:4 (050-1647-2008/09) av Jörgen Hellman (s)

Anmälare: Jörgen Hellman, Riksdagsledamot s Datum: 2009-02-19 Dnr: 050-1647-2008/09 Begäran om granskning av regeringens agerande kring försök att få del av den statliga krediten för fordonsindustrin. Den 11 december 2008 presenterade regeringen i sin proposition 2008/09:95 ett krispaket för fordonsindustrin. Den tyngsta

2009-02-20

KU-anmälan 2008/09:4 (050-1647-2008/09) av Jörgen Hellman (s) (pdf, 72 kB)

KU-anmälan 2008/09:7 (050-1979-2008/09) av Monica Green (s)

Anmälare: Monica Green, riksdagsledamot s Datum: 2009-03-20 Dnr: 050-1979-2008/09 Begäran om granskning av regeringens beredning av proposition rörande krediter till Island. I januari i år lämnade regeringen proposition 2008/09:106 Kredit till IslandI den föreslås att riksdagen ska bemyndiga regeringen att tillsammans

2009-03-20

KU-anmälan 2008/09:7 (050-1979-2008/09) av Monica Green (s) (pdf, 65 kB)

KU-anmälan 2008/09:6 (050-1978-2008/09) av Tomas Eneroth (s) och Alf Eriksson (s)

Anmälare: Tomas Eneroth och Alf Eriksson, riksdagsledamöter s Datum: 2009-03-20 Dnr: 050-1978-2008/09 Begäran om granskning av regeringens beredning av beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Den 3 juli 2008 beslutade den borgerliga regeringen om

2009-03-20

KU-anmälan 2008/09:6 (050-1978-2008/09) av Tomas Eneroth (s) och Alf Eriksson (s) (pdf, 167 kB)

KU-anmälan 2008/09:8 (050-1995-2008/09) av Ylva Johansson (s)

Anmälare: Ylva Johansson, riksdagsledamot s Datum: 2009-03-11, inkom till konstitutionsutskottet 2009-03-23 Dnr: 050-1995-2008/09 Begäran om granskning av regeringens agerande vid entledigandet av generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Den 5 februari 2009 fattade regeringen beslut om att entlediga

2009-03-23

KU-anmälan 2008/09:8 (050-1995-2008/09) av Ylva Johansson (s) (pdf, 124 kB)