Dokument & lagar (123 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:34 Onsdag 2014-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid : 2014-09-17 10:00 Plats : Skandiasalen OBS platsen! 1. Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (10.00) Information (tillsammans med UU) Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten

2014-09-17 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:33 Fredag 2014-08-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid : 2014-08-22 10:00 Plats : RÖ 5-32 1. Insatser och utmaningar vid skogsbranden i Västmanland - de drabbade kommunernas perspektiv Information Företrädare från berörda kommuner 2. Länsstyrelsen

2014-08-22 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:52 Tisdag 2014-06-24 kl. 16:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:52 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:52 Datum och tid : 2014-06-24 16:00 Plats : RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Val av ordförande 3. Bemyndigande att underteckna dagens protokoll Bilagor 1. Justitieutskottets offentliga utfrågning med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet

2014-06-24 16:00:00

Utskottsmöte 2013/14:37 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid : 2014-06-05 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Regelrådet Ordförande Karin Lindell och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, lämnar information om verksamheten. 3.

2014-06-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:51 Torsdag 2014-06-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:51 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:51 Datum och tid : 2014-06-05 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43) Justering Redog. 2013/14:VPN1

2014-06-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:36 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:36 Datum och tid : 2014-06-03 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för

2014-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:50 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:50 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:50 Datum och tid : 2014-06-03 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Presentation av vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet Information Statsrådet Erik Ullenhag m.fl. vid Arbetsmarknadsdepartementet

2014-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid : 2014-06-03 11:00 Plats : RÖ 5-32 1.Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11) Justering Prop. 2013/14:144 och motioner Föredragande: ML 2.Försvarsmaktens

2014-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:35 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid : 2014-05-27 09:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Återreglering av viss flygtrafiktjänst Justering av yttrande till trafikutskottet Föredragande: LS 3. Subsidiaritetsprövning

2014-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid : 2014-05-27 09:00 Plats : RÖ 5-32 1.Information ÖB general Sverker Göranson, Försvarsmakten 2.Försvarets behov av flygtrafikledningstjänst Fråga om yttrande till trafikutskottet Föredragande:

2014-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:49 Tisdag 2014-05-27 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:49 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:49 Datum och tid : 2014-05-27 08:30 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur (KU40) Justering

2014-05-27 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:48 Tisdag 2014-05-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:48 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:48 Datum och tid : 2014-05-13 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning Beslut Uppföljning och utvärdering Föredragande:

2014-05-13 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid : 2014-05-08 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Information från Utrikesdepartementet Politisk sakkunnige Jens Söderblom, departementsråd Per-Arne Hjelmborn, kansliråd Maria Ramstedt, departementssekreterare

2014-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:47 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:47 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:47 Datum och tid : 2014-05-08 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Subsidiaritet och stärkt demokratiskt legitimitet för EU Överläggning Statsrådet Birgitta Ohlsson m.fl. vid Statsrådsberedningen Kommer kl.

2014-05-08 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid : 2014-05-06 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Martin Valfridsson med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid : 2014-05-06 11:00 Plats : RÖ 5-32 1.Vårändringsbudget för 2014 (FöU3y) Justering Prop. 2013/14:99 och motioner Föredragande: MB 2.Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) Information Ordförande

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:46 Tisdag 2014-05-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:46 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:46 Datum och tid : 2014-05-06 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Översyn av riksdagsordningen (KU46) Fortsatt beredning Framst. 2013/14:RS3 och motioner

2014-05-06 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling med medarbetare lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 8 maj 2014. 2.

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:45 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:45 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:45 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Tidningen Riksdag Departement (KU33) Justering Framst. 2013/14:RS1 och motioner

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ 5-32 1.Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (FöU2y) Justering Skr. 2013/14:75 Föredragande: PN 2.Justering av protokoll 3.Kanslimeddelanden 4.Vårändringsbudget

2014-04-29 11:00:00