Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Återrapportering Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 2. Vägledning för sysselsättningspolitiken och

2014-03-06 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-03-06 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Branschorganisationer om energieffektiviseringsdirektivet Verkställande direktör Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna, informationschef Mats Lindbäck, Bostadsrätterna,

2014-03-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-06 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmaktens årsredovisning 2013 m.m. Information ÖB general Sverker Göranson, Försvarsmakten 2. Vissa frågor om militär verksamhet m.m. FöU9 Justering Motioner Föredragande:

2014-03-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid: 2014-03-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU23 Justering Motioner Föredragande: KÖ 4. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens

2014-03-06 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU9 Beredning Prop. 2013/14:83 och motion Föredragande:

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Vistit Sweden AB Verkställande direktör Thomas Brühl lämnar information om verksamheten m.m. 3. Nationella patent på engelska NU15 Beredning

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag till direktiv om skydd av företagshemligheter KOM2013 813 Information Statssekreteraren Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet kommer kl. 11.00 2.

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information från UD om Ukraina m.m. Information tillsammans med UU Utrikesråd Torbjörn Sohlström, UD 2. Information från Must ca kl. 11.30 Information tillsammans med UU Chefen

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Återrapportering Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3. EU-frågor på migrationsområdet

2014-02-27 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-02-27 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet

2014-02-27 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-02-27 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Riksdagens arbetsformer m.m. KU15 Justering Motioner Föredragande: JJ 4. Frågor om rösträtt, valsystem m.m. KU19 Beredning Motioner

2014-02-27 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering KU35 Justering Prop. 2013/14:70 och motioner Föredragande:

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vissa frågor om militär verksamhet m.m. FöU9 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: MB 4. Säker och ansvarsfull hantering

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2013:16 Försäkringskassans

2014-02-25 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Mineralpolitiska frågor NU14 Beredning Motioner Föredragande: RB 3. Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin NU10 Justering

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-02-20 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering KU35 Fortsatt beredning Prop. 2013/14:70 och motioner Föredragande: TL

2014-02-20 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Näringsdepartementet Näringsminister Annie Lööf med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om vissa frågor rörande statlig kapitalförsörjning

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Demokratijubileet Kristoffer Bäckström från enheten besök, utbildning och evenemang kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Regionalt

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Justering Skr. 2013/14:54 och motioner Föredragande: MB 2. Information inför informellt försvarsministermöte

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd SfU7 Justering Skr. 2013/14:45 och motioner Föredragande: MP 3. ILO:s

2014-02-06 10:30:00