Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-02-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Allmänna helgdagar m.m. KU13 Justering Motioner Föredragande: LW 4. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU23 Beredning Motioner

2014-02-06 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om överlämnande av motion till SoU Motion 2013/14:K305 Ev. beslut Föredragande: TL 4. EU-bevakning 5. Proportionell fördelning

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Dammsäkerhet FöU8 Justering Prop. 2013/14:38 och motioner Föredragande: KTL 2. Information av Strålsäkerhetsmyndigheten Information Generaldirektör Mats Persson m.fl.Strålsäkerhetsmyndigheten

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-02-04 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-04 10:30 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet KKR den 20-21 februari

2014-02-04 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd SfU7 Beredning Skr. 2013/14:45 och motioner Föredragande: MP 3. ILO:s

2014-01-30 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export NU13 Fortsatt beredning Skr. 2013/14:55 och motioner Föredragande: CR 3. Riksrevisionens

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-01-30 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om mottagande av motion från SoU Föredragande: TL 4. Tobaksfrågor KU4y Justering Föredragande: TL 5. Alkoholfrågor KU5y

2014-01-30 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Allmänna helgdagar m.m. KU13 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Försvarsmaktens uthålliga insatser Information Riksrevisor Jan Landahl m.fl.Riksrevisionen 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Integritetsskydd vid signalspaning

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-01-23 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kommunala och regionala frågor KU12 Justering Motioner Föredragande: KD 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Tobaksfrågor KU4y Fortsatt beredning Föredragande:

2014-01-23 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om företagshemligheter NU28 Justering KOM2013 813 Föredragande: LS 3. Riksrevisionens rapport om staten

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Sveriges Kommuner och Landsting Uppvaktning kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Justering

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. FöU6 Justering Motioner Föredragande: KTL 2. Försvarspolitiska frågor FöU7 Justering Motioner Föredragande: MB 3.

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om förslag till direktiv om företagshemligheter

2014-01-16 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-01-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-01-16 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information av riksrevisionen Peer Review Report kommer kl. 09.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Tobaksfrågor KU4y Beredning Föredragande: TL 5. Alkoholfrågor

2014-01-16 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-01-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-01-14 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. EU-bevakning 3. Tobaks- och alkoholfrågor KU4y och KU5y Fråga om yttrande till SoU Beslut Föredragande: TL 4. Överlämnade av ett motionsyrkande till arbetsmarknadsutskottet

2014-01-14 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-12 08:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. FöU6 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: KTL 4. Försvarspolitiska

2013-12-12 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Statliga företag NU7 Justering Skr. 2012/13:140 och motioner Föredragande: AKA 3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om att skydda know-how

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2013-12-10 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2013-12-10 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 riksdagsordningen i visst fall KU32 Justering Föredragande: HH 3. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Förslag, yttrande Skatteverket

2013-12-10 08:00:00