Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:17 Fredag 2013-12-06 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:17 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid : 2013-12-06 08:00 Plats : RÖ 7-08 1. Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (KU32) Beredning Föredragande: HH Bilagor 1. Utkast, bet. 2013/14:FiU16, kammarkansliets PM

2013-12-06 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid : 2013-12-05 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, sociala frågor (EPSCO) Återrapportering Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 3.

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid : 2013-12-05 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid : 2013-12-05 10:00 Plats : RÖ 5-32 1.Kustbevakningens verksamhet Information Generaldirektör Judith Melin m.fl., Kustbevakningen 2.Justering av protokoll 3.Kanslimeddelanden 4.Strålskydd,

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:16 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid : 2013-12-05 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Kunskapsöversikt om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna Information Jörgen Hettne, ställföreträdande direktör, och Pernilla

2013-12-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid : 2013-12-03 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionen Information RiR 2013:14 Sjunde AP-fonden - svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:15 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid : 2013-12-03 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5) Fortsatt

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid : 2013-11-28 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF) Återrapportering Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3.

2013-11-28 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid : 2013-11-28 10:30 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet (kl. 10.30) Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar

2013-11-28 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid : 2013-11-28 10:00 Plats : RÖ 5-32 1.Incidentberedskapen m.m. Information ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten 2.Justering av protokoll 3.Kanslimeddelanden 4.Försvarets

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 08:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid : 2013-11-28 08:15 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utlämnande av allmänna handlingar Ev. beslut Föredragande: JJ 4. Granskning av regeringen 5. Övriga

2013-11-28 08:15:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid : 2013-11-26 11:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Frihandelsavtal mellan EU och republiken Korea (Sydkorea) (NU8) Justering Prop. 2013/14:20 Föredragande: AKA 3. Utgiftsområde

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid : 2013-11-26 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Digital mötestjänst Information Anne Rymer-Rythén kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Utgiftsområde

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid : 2013-11-26 11:00 Plats : RÖ 5-32 1.FRA:s verksamhet Information Företrädare för Försvarets radioanstalt 2.Justering av protokoll 3.Kanslimeddelanden 4.EU-frågor 5.Rapporter 6.Övriga

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid : 2013-11-26 10:30 Plats : Andrakammarsalen Offentlig utfrågning om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus Bilagor

2013-11-26 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid : 2013-11-21 10:30 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 8 Migration (SfU2) Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande:

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid : 2013-11-21 10:00 Plats : RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi (NU3) Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: RB 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande:

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid : 2013-11-21 09:30 Plats : RÖ 5-32 1.Justering av protokoll 2.Kanslimeddelanden 3.Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2014 (FöU1) Justering Prop. 2013/14:1

2013-11-21 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid : 2013-11-19 11:00 Plats : RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerar om inspektionens

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-19 kl. 10:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid : 2013-11-19 10:45 Plats : Skandiasalen, N3-04 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. (KU1) Fortsatt beredning Prop.

2013-11-19 10:45:00