Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. KU4 Fortsatt beredning Skr. 2012/13:167

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Regelverket kring signalspaning, m.m. Information Rättschef Maria Hedegård m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Fråga om

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Sekretess i det internationella samarbetet KU6 Beredning Prop. 2012/13:192 Föredragande: JJ 4. Utlämnande av allmänna handlingar

2013-10-17 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsramar m.m. Fråga om yttrande till FiU Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: JS, JIL, MP, KS 3. Höständringsbudget

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar a aktuell information om sammanhållningspolitiken,

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Besök av riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl Informerar 2. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m KU4 a Riksrevisor

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Motioner väckta under allmänna motionstiden 4. EU-frågor 5. Budgetramen för utgiftsområde 6 Fråga om yttrande till FiU Prop. 2013/14:1

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Information Statssekreterare Minna Ljunggren, m.fl.Justitiedepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 11.00.

2013-10-03 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför rådet för utrikes

2013-10-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Kommissionens förslag om en konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor i EU Information Statsrådet Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet KOM2013 542 och faktapromemoria

2013-10-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information från Transparency International KU4 Ann Wilkens, ordförande för Transperency International Sverige TI Birgitta Nygren, styrelseledamot vid TI Lotta Rydström, exekutivsekreterare

2013-10-03 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-10-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2013:7 om unga med

2013-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-01 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Modernare reglering av statsluftfarten FöU3 Justering Prop. 2012/13:165 och motion Föredragande: KHS 2. Digital mötestjänst till ledamöter i utskott och EU-nämnd Information

2013-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-26 09:30 Plats: RÖ 4-27 1. Medgivande att närvara Fråga om medgivande för Ann-Charlotte Eklund och Mikael Dragnell från It-enheten att närvara vid sammanträdet den 26 september 2013. 2. Justering av protokoll

2013-09-26 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-24 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Information Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet

2013-09-24 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: LS 3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ändring av rådet förordning EG nr 1083/2006 vad gäller

2013-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Utskottets arbetsplanering hösten 2013 2. Kanslimeddelanden 3. Modernare reglering av statsluftfarten FöU3 Beredning Prop. 2012/13:165 och motion Föredragande: KHS 4. EU-förslag

2013-09-19 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa KU2y Fortsatt beredning Prop. 163 och motioner Föredragande:

2013-09-19 09:00:00