Dokument & lagar (72 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-09-18 kl. 13:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid: 2014-09-18 13:00 Plats: RÖ 4-43 1. Kommissionens förslag om ändring i Dublinförordningen om ensamkommande barn Subsidiaritetsprövning. Ev beslut KOM2014 382 och faktapromemoria 2013/14:FPM103 Föredragande: SS 2. Kanslimeddelanden 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-09-18 13:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-06-12 08:00 Plats: RÖ 4-43 1. Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Återrapportering Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 2. Den europeiska planeringsterminen 2014: Bidrag

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:37 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid: 2014-06-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Regelrådet Ordförande Karin Lindell och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, lämnar information om verksamheten. 3. Herrelösa verk

2014-06-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-14 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson 3. Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Justering

2013-11-14 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-12 11:30 Plats: Andrakammarsalen Offentligt seminarium tillsammans med arbetsmarknadsutskottet om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet.

2013-11-12 11:30:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Justering Föredragande: JS 3. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde

2013-11-07 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson 3. Överlämnande av motionsyrkande 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen den 7 november 2013 kl. 10.30.

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-24 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Beredning Prop. 2013/14:4 och motioner Föredragande: KS 3. Utbetalning av

2013-10-24 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: JS, JIL, MP, KS 3. Uppföljning av riksdagens

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsramar m.m. Fråga om yttrande till FiU Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: JS, JIL, MP, KS 3. Höständringsbudget

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-03 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Information Statssekreterare Minna Ljunggren, m.fl.Justitiedepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 11.00.

2013-10-03 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionen Information RiR 2013:14 Sjunde AP-fonden svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav Riksrevisor Jan Landahl

2013-12-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Återrapportering Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3. Arbetsgruppen för

2013-11-28 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-26 10:30 Plats: Andrakammarsalen Offentlig utfrågning om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus

2013-11-26 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-21 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: JS 3. Förstärkt nedsättning

2013-11-21 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-19 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander med medarbetare informerar om inspektionens rapporter 2013:14

2013-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Tisdag 2013-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-10-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2013:7 om unga med

2013-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: RB 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: LS 4. Kanslimeddelanden

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar aktuell information om förhandlingsläget

2013-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Svenska kraftnät Generaldirektör Mikael Odenberg och pressekreterare Olof Klingvall, Svenska kraftnät lämnar a information om affärsverkets

2013-11-07 10:00:00

Paginering