Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-09-18 kl. 13:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid: 2014-09-18 13:00 Plats: RÖ 4-43 1. Kommissionens förslag om ändring i Dublinförordningen om ensamkommande barn Subsidiaritetsprövning. Ev beslut KOM2014 382 och faktapromemoria 2013/14:FPM103 Föredragande: SS 2. Kanslimeddelanden 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-09-18 13:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-06-12 08:00 Plats: RÖ 4-43 1. Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Återrapportering Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 2. Den europeiska planeringsterminen 2014: Bidrag

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:37 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid: 2014-06-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Regelrådet Ordförande Karin Lindell och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, lämnar information om verksamheten. 3. Herrelösa verk

2014-06-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:52 Tisdag 2014-06-24 kl. 16:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:52 Datum och tid: 2014-06-24 16:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Val av ordförande 3. Bemyndigande att underteckna dagens protokoll Bilagor 1. Justitieutskottets offentliga utfrågning med anledning av EU-domstolens dom om

2014-06-24 16:00:00

Utskottsmöte 2013/14:33 Fredag 2014-08-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-08-22 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Insatser och utmaningar vid skogsbranden i Västmanland de drabbade kommunernas perspektiv Information Företrädare från berörda kommuner 2. Länsstyrelsen presenterar sitt perspektiv

2014-08-22 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:51 Torsdag 2014-06-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:51 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:51 Datum och tid: 2014-06-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder KU43 Justering Redog. 2013/14:VPN1 Redog. 2013/14:ÖN1 Redog. 2013/14:RAR1 Redog.

2014-06-05 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:50 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:50 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:50 Datum och tid: 2014-06-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Presentation av vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet Information Statsrådet Erik Ullenhag m.fl. vid Arbetsmarknadsdepartementet Kommer kl.

2014-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:48 Tisdag 2014-05-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:48 Datum och tid: 2014-05-13 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning Beslut Uppföljning och utvärdering Föredragande: HH 3. Justering av protokoll 4.

2014-05-13 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Onsdag 2014-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-09-17 10:00 Plats: Skandiasalen OBS platsen 1. Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd 10.00 Information tillsammans med UU Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten 2. Utvecklingen

2014-09-17 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Digital mötestjänst Information Anne Rymer-Rythén kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. KU1

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-19 kl. 10:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-19 10:45 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse m.m. KU1 Fortsatt beredning Prop. 2013/14:1 samt motioner Redog.

2013-11-19 10:45:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-Förslag om förordning om stadgar för och finansiering av europeiska partier och stiftelser och EU-förslag om Europaparlamentets undersökningsrätt KOM2012 499 P7TA20120219

2013-11-14 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa KU2y Fortsatt beredning Prop. 163 och motioner Föredragande:

2013-09-19 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-14 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson 3. Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Justering

2013-11-14 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-12 11:30 Plats: Andrakammarsalen Offentligt seminarium tillsammans med arbetsmarknadsutskottet om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet.

2013-11-12 11:30:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Justering Föredragande: JS 3. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde

2013-11-07 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson 3. Överlämnande av motionsyrkande 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen den 7 november 2013 kl. 10.30.

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-24 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen SfU3 Beredning Prop. 2013/14:4 och motioner Föredragande: KS 3. Utbetalning av

2013-10-24 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: JS, JIL, MP, KS 3. Uppföljning av riksdagens

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2014, utgiftsramar m.m. Fråga om yttrande till FiU Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: JS, JIL, MP, KS 3. Höständringsbudget

2013-10-15 11:00:00