Dokument & lagar (81 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information om Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm viktigt för människors trygghet RiR 2015:11 Susanne Ackum, riksrevisor Dimitrios Ioannidis, revisionsdirektör

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Justering av protokoll 3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Justering

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Justering Motioner Föredragande: MB 3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Beredskap för kris och krig FöU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: ML 3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Statskontoret om rapporten Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Generaldirektör Ingvar Mattson Projektledare Katarina Johansson 2. Kl. 10.30 Information

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte, m.m. Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Kl. 11.30 Uppföljning av skogsbranden i Västmanland och

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Försvarsmaktens inventering av skyddsobjekt Information Chefen för insatsledningen generallöjtnant Göran Mårtensson Chefen för insatsstabens genomförandeavdelning överste Patrik

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Beredning Skr. 2015/16:70 och motioner Föredragande: ML 3. EU-frågor 4.

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Justering av protokoll 3. EU-frågor 4. Anmälningar 5. Kanslimeddelanden 6. Övriga frågor 7. Nästa sammanträde Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information om Hemvärnet Rikshemvärnschef Roland Ekenberg 2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Beredning Motioner Föredragande: MB 3. EU-frågor 4. Anmälningar

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-17 08:30 Plats: RÖ5-30 UU:s sessionssal 1. Svenskt stöd till Frankrike enligt artikel 42.7 fördraget om Europeiska unionen Information tillsammans med utrikesutskottet Utrikesminister Margot Wallström, Utrikesdepartementet

2015-12-17 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Statens haverikommission Generaldirektör Hans Ytterberg Stf generaldirektör Jonas Bäckstrand Avdelningschef Peter Swaffer 2. Kl. 10.30 Information om Utredningen

2015-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-08 kl. 12:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-08 12:45 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning Om krisen eller kriget kommer en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap

2015-12-08 12:45:00

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2015-12-03 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-03 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Inform ation om Kustbevakningens flyktinginsatser i Medelhavet Anders Kjaersgaard, överdirektör/stf generaldirektör Dan Thorell, chef för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen

2015-12-03 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Justering Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MB, ML, KH 3. Anmälan till kammardebatt

2015-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-24 11:20 Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön 1. Kanslimeddelanden 2. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet Generaldirektör Dag Hartelius

2015-11-24 11:20:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ5-32 punkt 1-7 RÖ5-30 punkt 8 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MB, ML,

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-12 08:00 Plats: RÖ5-32 1. Fördjupad information om nordisk och rysk försvarspolitik Kl. 08.00 SIPRI presenterar en översikt över utvecklingen av nationella försvarsutgifter med fokus på Nordeuropa och Östersjöregionen

2015-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Kl. 11.00 Myndighetsinformation av Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Kl. 11.30 Information av Säpo Generaldirektör Anders Thornberg Stabstjänstgörande Mats

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-05 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten FöU2 Justering Skr. 2014/15:142 Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2015-11-05 09:45:00