Dokument & lagar (81 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-11 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Justering Motioner Föredragande: MB 3. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens

2016-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-09 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Beredskap för kris och krig FöU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: ML 3. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2016-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Statskontoret om rapporten Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Generaldirektör Ingvar Mattson Projektledare Katarina Johansson 2. Kl. 10.30 Information

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte, m.m. Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Kl. 11.30 Uppföljning av skogsbranden i Västmanland och

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Försvarsmaktens inventering av skyddsobjekt Information Chefen för insatsledningen generallöjtnant Göran Mårtensson Chefen för insatsstabens genomförandeavdelning överste Patrik

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-24 kl. 11:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-24 11:20 Plats: Försvarets radioanstalt, Lovön 1. Kanslimeddelanden 2. Information om Försvarets radioanstalts verksamhet Generaldirektör Dag Hartelius

2015-11-24 11:20:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-19 10:00 Plats: RÖ5-32 punkt 1-7 RÖ5-30 punkt 8 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Föredragande: MB, ML,

2015-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-12 kl. 08:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-12 08:00 Plats: RÖ5-32 1. Fördjupad information om nordisk och rysk försvarspolitik Kl. 08.00 SIPRI presenterar en översikt över utvecklingen av nationella försvarsutgifter med fokus på Nordeuropa och Östersjöregionen

2015-11-12 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Kl. 11.00 Myndighetsinformation av Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Kl. 11.30 Information av Säpo Generaldirektör Anders Thornberg Stabstjänstgörande Mats

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel FöU15 Justering Prop. 2015/16:153 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU15 Stöd till Frankrike med

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-28 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Justering Prop. 2015/16:126 Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2016-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-04-21 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Det materiella arvet m.m. Information av Försvarsmakten Generallöjtnant Anders Silwer Konteramiral Thomas Engevall Överstelöjtnant Hans Zettermark 2. Justering av protokoll

2016-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-04-14 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Beredning Prop. 2015/16:126 Föredragande: ML 3. Stöd

2016-04-14 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete FöU13 Justering Skr. 2015/16:88 och motioner Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information från Försvarsmakten och Migrationsverket om Afghantolkarna m.fl. Konteramiral Anders Grenstad, Tillförordnad insatschef, Försvarsmakten Carin Bratt, Chefsjurist, Försvarsmakten

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. 2. Justering av protokoll 3. Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet FöU9 Fortsatt

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-05-12 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands FöU14 Justering Prop. 2015/16:122 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU14 Deltagande

2016-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid: 2016-05-17 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Information arbetsspråk engelska Senior

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid: 2016-05-19 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Elsäkerhet FöU12 Justering Prop. 2015/16:163 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Elsäkerhet, torsdagen den 26 maj 3. Information om

2016-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:44 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid: 2016-06-14 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. 2 Justering av protokoll 3. Gemensam ram för att motverka hybridhot 2016/17:FöU2 Fråga om att ge

2016-06-14 11:00:00