Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (191 träffar)

Utskottsmöte 2015:FiU201501221100 Torsdag 2015-01-22 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-01-22 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-09-22 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m. Utkast till protokollstext 3. Inhämtande av yttrande över

2015-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-01 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-01 13:00 Plats: Skandiasalen Kl. 13.00-14.30 tillsammans med utrikesutskottet 1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten Finansminister Magdalena Andersson Vice riksbankschef Per Jansson Biståndsminister

2015-10-01 13:00:00

Utskottsmöte 2015/16:FiU201510131100 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ5-32 Föredragningslista 1. Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Justering av protokoll 3 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-09-24 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley 09.00-11.00 2. Riksrevisionen Intern information Riksrevisorerna

2015-09-24 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Inbjudan till OECD Global Parliamentary Network Torsdag 1 oktober, Paris 2. Statens finansiella tillgångar något att räkna med FiU16 Föredragning RiR 2015:16 Föredragande:

2015-09-17 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Onsdag 2015-09-23 kl. 16:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-23 16:30 Plats: RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet Återrapport från EU:s informella försvarsministermöte den 2 och 3 september 2015 och information om Joint Expeditionary Force JEF och eventuellt

2015-09-23 16:30:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Arbetet med flyktingsituationen i Sverige Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Generaldirektör Helena Lindberg 2. Justering av protokoll 3. Förebygga,

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Genomförandet av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Överläggning om EU:s årsbudget 2016 inför Ecofin 13 november Statssekreterare

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-05 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten FöU2 Justering Skr. 2014/15:142 Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2015-11-05 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén ÖB Polad Ditte Egnell ÖB MA överste Niclas T Karlsson 2. Justering av protokoll 3. Förebygga, förhindra och

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Onsdag 2015-11-04 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-04 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Höständringsbudget för 2015 FiU11 Justering Proposition 2015/16:2, yttranden Föredragande: AJ 3. Statens budget 2016 Förslag till rambeslut FiU1 Beredning Proposition

2015-11-04 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-10-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Den offentliga statistiken- en rättvisande bild av samhällsutvecklingen FiU8 Justering RiR 2015:3, Skriv.141 Föredragande: PE 3. Genomförande av Solvens II-direktivet

2015-10-22 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Inbjudan till OECD konferens 19 oktober 2. Riksrevisorernas årliga rapport 2015 FiU9 Justering RR5 Föredragande: KS 3. Den offentliga statistiken- en rättvisande bild

2015-10-15 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Beredning Skr. 2015/16:70 och motioner Föredragande: ML 3. EU-frågor 4.

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Justering av protokoll 3. EU-frågor 4. Anmälningar 5. Kanslimeddelanden 6. Övriga frågor 7. Nästa sammanträde Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Tisdag 2016-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-19 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information om Hemvärnet Rikshemvärnschef Roland Ekenberg 2. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Beredning Motioner Föredragande: MB 3. EU-frågor 4. Anmälningar

2016-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:14 Torsdag 2015-12-17 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:14 Datum och tid: 2015-12-17 08:30 Plats: RÖ5-30 UU:s sessionssal 1. Svenskt stöd till Frankrike enligt artikel 42.7 fördraget om Europeiska unionen Information tillsammans med utrikesutskottet Utrikesminister Margot Wallström, Utrikesdepartementet

2015-12-17 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:13 Torsdag 2015-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:13 Datum och tid: 2015-12-10 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Statens haverikommission Generaldirektör Hans Ytterberg Stf generaldirektör Jonas Bäckstrand Avdelningschef Peter Swaffer 2. Kl. 10.30 Information om Utredningen

2015-12-10 10:00:00