Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (184 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:58 Tisdag 2016-08-30 kl. 09:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:58 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:58 Datum och tid : 2016-08-30 09:30 Plats : RÖ 7-08 1. Extern utredning av Riksrevisionen Information Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4.

2016-08-30 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:57 Fredag 2016-08-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:57 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:57 Datum och tid : 2016-08-05 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Riksrevisionen Överläggning Lokal: Skandiasalen, N3-04 (offentlig del av sammanträdet) Kl. 11.30 3. Riksrevisionen Information

2016-08-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:56 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:56 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:56 Datum och tid : 2016-06-16 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Översyn av bestämmelse om tystnadsplikt Redovisning av uppdrag Bertil Wennberg 2. Jubileum med anledning av demokratins införande

2016-06-16 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:55 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:55 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:55 Datum och tid : 2016-06-14 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Riksrevisionen Information Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Subsidiaritetsprövning

2016-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:44 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid : 2016-06-14 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. 2 . Justering av protokoll 3. Gemensam ram för att motverka hybridhot

2016-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:43 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid : 2016-06-09 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Fortifikationsverket Generaldirektör Urban Karlström m.fl. 2. Kl. 10.30 Information av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) Chefen

2016-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:54 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:54 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:54 Datum och tid : 2016-06-07 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Val av chefsjustitieombudsman Föredragande: PN 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6.

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid : 2016-06-07 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg Ahn-Za Hagström, stabstjänstgörande Fredric Caspar, säkerhetskoordinator 2. J ustering

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid : 2016-05-26 09:45 Plats : RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet om internationella samarbeten Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet 2. Information om beredskapsfrågor

2016-05-26 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:53 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:53 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:53 Datum och tid : 2016-05-26 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning (KU25) Fortsatt beredning

2016-05-26 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:52 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:52 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:52 Datum och tid : 2016-05-24 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21) Justering Skr.

2016-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid : 2016-05-19 09:30 Plats : RÖ5-32 1. Elsäkerhet (FöU12) Justering Prop. 2015/16:163 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Elsäkerhet, torsdagen

2016-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:51 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:51 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:51 Datum och tid : 2016-05-19 09:00 Plats : RÖ 7-08 1. Direktivet om audiovisuella medietjänster Information Statssekreterare Per Olsson Fridh m.fl., Kulturdepartementet 2. Justering av protokoll 3.

2016-05-19 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:50 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:50 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:50 Datum och tid : 2016-05-17 11:00 Plats : RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Uppföljning av budgetbeslut Föredragande: SS 5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid : 2016-05-17 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Information (arbetsspråk

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid : 2016-05-12 09:30 Plats : RÖ5-32 1. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14) Justering Prop. 2015/16:122 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt

2016-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:49 Torsdag 2016-05-12 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:49 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:49 Datum och tid : 2016-05-12 08:30 Plats : Se bilaga under punkt 1 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Vissa begravningsfrågor (KU24) Justering Prop. 2015/16:95 och motioner

2016-05-12 08:30:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid : 2016-05-10 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15) Justering Prop. 2015/16:153 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:48 Måndag 2016-05-09 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:48 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:48 Datum och tid : 2016-05-09 13:00 Plats : Se bilaga under punkt 1 1. Anmälningar 2. Granskning av regeringen Tisdag 2016-05-10 kl. 08:00 3. Justering av protokoll 4. Offentlighet och sekretess för

2016-05-09 13:00:00

Utskottsmöte 2015/16:47 Fredag 2016-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:47 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:47 Datum och tid : 2016-04-29 09:00 Plats : Andrakammarsalen 1.Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild föredragningslista

2016-04-29 09:00:00