Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (113 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:44 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:44 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid : 2016-06-14 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. 2 . Justering av protokoll 3. Gemensam ram för att motverka hybridhot

2016-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:43 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:43 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid : 2016-06-09 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Fortifikationsverket Generaldirektör Urban Karlström m.fl. 2. Kl. 10.30 Information av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) Chefen

2016-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:42 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid : 2016-06-07 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg Ahn-Za Hagström, stabstjänstgörande Fredric Caspar, säkerhetskoordinator 2. J ustering

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid : 2016-05-26 09:45 Plats : RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet om internationella samarbeten Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet 2. Information om beredskapsfrågor

2016-05-26 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid : 2016-05-19 09:30 Plats : RÖ5-32 1. Elsäkerhet (FöU12) Justering Prop. 2015/16:163 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Elsäkerhet, torsdagen

2016-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid : 2016-05-17 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Information (arbetsspråk

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid : 2016-05-12 09:30 Plats : RÖ5-32 1. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14) Justering Prop. 2015/16:122 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt

2016-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid : 2016-05-10 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15) Justering Prop. 2015/16:153 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid : 2016-04-28 09:30 Plats : RÖ5-32 1. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU10) Justering Prop. 2015/16:126 Föredragande: ML 2. Anmälan

2016-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid : 2016-04-26 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU3y) Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Justering Skr. 2015/16:75 Föredragande:

2016-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid : 2016-04-21 09:30 Plats : RÖ 5-32 1. Det materiella arvet m.m. Information av Försvarsmakten Generallöjtnant Anders Silwer Konteramiral Thomas Engevall Överstelöjtnant Hans Zettermark 2.

2016-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid : 2016-04-14 09:45 Plats : RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU10) Beredning Prop. 2015/16:126 Föredragande:

2016-04-14 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid : 2016-04-12 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete (FöU13) Justering Skr. 2015/16:88 och motioner Föredragande:

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid : 2016-04-05 11:00 Plats : RÖ 5-32 1. Information från Försvarsmakten och Migrationsverket om Afghantolkarna m.fl. Konteramiral Anders Grenstad, Tillförordnad insatschef, Försvarsmakten Carin

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid : 2016-03-22 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. 2. Justering av protokoll 3. Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid : 2016-03-17 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm (FöU4) Justering Skr. 2015/16:50 och motion Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt

2016-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid : 2016-03-15 11:00 Plats : RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor (FöU11) Beredning Proposition 2015/16:94 och motioner Föredragande:

2016-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid : 2016-03-08 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Justitiedepartementet inför ministerrådet (allmänna rådet) den 15 mars 2016 Statssekreterare Ann Linde 2. Justering av protokoll 3.

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid : 2016-03-03 10:00 Plats : RÖ5-32 1. Information av Ekonomistyrningsverket (ESV) med anledning av rapporten Anslagsfinansiering av Försvarets materielverk (ESV-rapport 2015:59) m.fl. rapporter Generaldirektör

2016-03-03 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid : 2016-03-01 11:00 Plats : RÖ5-32 1. Beredskap för kris och krig (FöU7) Justering Motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Beredskap för kris och krig,

2016-03-01 11:00:00