Dokument & lagar (262 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:44 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid: 2016-06-14 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl. 2 Justering av protokoll 3. Gemensam ram för att motverka hybridhot 2016/17:FöU2 Fråga om att ge

2016-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:43 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid: 2016-06-09 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Fortifikationsverket Generaldirektör Urban Karlström m.fl. 2. Kl. 10.30 Information av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must Chefen för Must Gunnar Karlson

2016-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid: 2016-06-07 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg Ahn-Za Hagström, stabstjänstgörande Fredric Caspar, säkerhetskoordinator 2. J ustering av protokoll 3.

2016-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid: 2016-05-26 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet om internationella samarbeten Statssekreterare Jan Salestrand m.fl.Försvarsdepartementet 2. Information om beredskapsfrågor m.m.tema dricksvatten

2016-05-26 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid: 2016-05-19 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Elsäkerhet FöU12 Justering Prop. 2015/16:163 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU12 Elsäkerhet, torsdagen den 26 maj 3. Information om

2016-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid: 2016-05-17 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Information arbetsspråk engelska Senior

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-05-12 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands FöU14 Justering Prop. 2015/16:122 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU14 Deltagande

2016-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Stöd till Frankrike med försvarsmateriel FöU15 Justering Prop. 2015/16:153 och motioner Föredragande: MB 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU15 Stöd till Frankrike med

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-28 09:30 Plats: RÖ5-32 1. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Justering Prop. 2015/16:126 Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2016-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-04-26 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen FöU3y Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Justering Skr. 2015/16:75 Föredragande: MB 2. Information

2016-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-04-21 09:30 Plats: RÖ 5-32 1. Det materiella arvet m.m. Information av Försvarsmakten Generallöjtnant Anders Silwer Konteramiral Thomas Engevall Överstelöjtnant Hans Zettermark 2. Justering av protokoll

2016-04-21 09:30:00

Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:163 Elsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas vad en person med tillfällig yrkesutövning har för befogenheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FöU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3392 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-04-14 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Beredning Prop. 2015/16:126 Föredragande: ML 3. Stöd

2016-04-14 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete FöU13 Justering Skr. 2015/16:88 och motioner Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2016-04-12 11:00:00

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 besluta att bistå Frankrike genom överlåtelse av försvarsmateriel i form av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3374 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 61 kB)

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information från Försvarsmakten och Migrationsverket om Afghantolkarna m.fl. Konteramiral Anders Grenstad, Tillförordnad insatschef, Försvarsmakten Carin Bratt, Chefsjurist, Försvarsmakten

2016-04-05 11:00:00

Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel. Motivering Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående ska besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition


Utskottsberedning: 2015/16:FöU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3363 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1994:588 om utbildning för fredsfrämjande verksamhet i enlighet med vad som anges i


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. 2  Inledning Regeringen har lagt


Utskottsberedning: 2015/16:FöU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 78 kB)